Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2021

Ministerstvo vnitra dne 3. května 2021 vyhlásilo výzvu pro předkládání návrhů na udělení Ceny ministra vnitra.

Cena ministra vnitra bude udělena za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené navrženou fyzickou osobou nebo členy navrhovaného řešitelského týmu v roce 2020 nebo v předchozích letech.

Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.

Lhůta pro předkládání návrhů končí v pondělí 7. června 2021.

Více informací naleznete zde