Český nápad se představil světu

Mezinárodní seminář Czech Ideas vznikl v rámci projektu Podpora exportu výzkumu a vývoje, který už šest let pomáhá úspěšným projektům výzkumu a vývoje do světa. Potvrdila se pozitivní teorie katastrof – vinou covidu-19 jsme byli nuceni přejít od tradiční cesty prezentací na brněnském mezinárodním veletrhu k cestě online. Ve spolupráci TA ČR, EGAP, Ministerstva zahraničí, CzechTrade a Svazu průmyslu jsme tak mohli oslovit zájemce z řad potenciálních výrobců či investorů z několika světadílů. Naše pozvání na seminář 15. dubna 2021 přijalo na padesát zástupců byznysu a investorů od „naší“ Evropy přes Afriku a Asii až po Austrálii.

Jak úvodem připomenul David Havlíček, CFO EGAPu, projekt Podpora exportu výzkumu a vývoje má tři hlavní cíle: propojit svět výzkumu a byznysu, představit úspěšné výsledky státem podpořeného výzkumu možným zákazníkům a investorům a pomoci zájemcům při financování. 

Tomáš Jelínek, CEO firmy EnergyCloud, představil systém nové generace pro skladování energie firmy Energy Cloud. Účastníci semináře sledovali komplexní systém, který integruje domácí baterii, nabíječku elektromobilů, možnost propojení do virtuální elektrárny a další možnosti, jak využít decentralizované zdroje energie. Cílem je vytvořit stabilní a bezpečnou elektrickou síť a výrazně využít obnovitelných zdrojů energie. Účastníci měli možnost zhlédnout, jak systém funguje v reálu při zapínání spotřebičů,
i to, že je možné jej ovládat hlasem.

Pokud jste neměli možnost zapojit se online, prezentaci si můžete pohlédnout zde nebo v klidu přehrát záznam semináře.