CHIST-ERA Call 2019: Příjem full proposals trvá do července

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2019 pokračuje ve druhé fázi, nyní probíhá příjem úplných návrhů projektů (full proposals). Návrhy projektů budou přijímány do 2. července 2020, 17:00 SEČ prostřednictvím mezinárodního elektronického systému, který je k dispozici na webové stránce CHIST-ERA.

Čeští uchazeči, kteří postoupili se svým projektovým konsorciem do druhé fáze a neplánují žádné změny oproti fázi pre-proposals, nemusí žádné další podklady TA ČR dokládat.

Příjem zkrácených návrhů projektů (pre-proposals) do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call 2019 byl ukončen 14. února. Celkem bylo podáno 162 projektů, z toho je 109 projektů tematicky zaměřeno na Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI) a 53 projektů se věnuje tématu Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES).