CHIST-ERA Call 2021: Připravte se na mezinárodní výzvu v oblasti ICT

Na přelomu měsíce října a listopadu bude vyhlášena mezinárodní výzva zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT CHIST-ERA Call 2021. 

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 750 000 EUR.  O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogram 1), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů.  

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají
o financování alespoň ze tří následujících zemí*: 

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Finsko (AKA), Francie (ANR), Maďarsko (NKFIH), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (VIAA), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Slovensko (MoE, SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je předběžný

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.chistera.eu a www.tacr.cz.