CHIST-ERA Call 2022: Připravte se na mezinárodní výzvu v oblasti ICT

Na přelomu měsíce října a listopadu bude vyhlášena mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 2. února 2023, 17:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 750 000  EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy CHIST-ERA Call 2022, vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*.

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je předběžný

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od CHIST-ERA.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.chistera.eu a www.tacr.cz.