CHIST-ERA Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call 2022, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd, technologií a inovací, se přihlásilo 9 českých uchazečů v rámci 7 výzkumných projektů.

Technologická agentura ČR podpoří jeden úspěšný český tým, který se bude podílet na tomto projektu:

MUSE-COM2: AI-enabled MUltimodal SEmantic COMmunications and COMputing

Cílem výzvy bylo podpořit projekty v těchto oblastech (v originálním znění):

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Více informací o výzvách CHIST-ERA najdete zde.