CHIST-ERA Call 2023: Připravte se na mezinárodní výzvu v oblasti ICT

V první polovině ledna 2024 bude vyhlášena mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2023, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 15. března 2024.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)
  • Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 500 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky, které budou vycházet z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). Z toho programu budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*.

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je předběžný

Více informací naleznete na webových stránkách CHIST-ERA.

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od CHIST-ERA.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.chistera.eu a www.tacr.cz.