CHIST-ERA Call 2023: Výzva v oblasti ICT je otevřena

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST- ERA Call 2023, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 10. dubna 2024, 17:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)
  • Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Informační webináře pro uchazeče se uskuteční ve dnech 31. ledna a 25. března.

Informace ohledně webinářů a registrační formulář naleznete na webu chistera.eu.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 500 000  EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z programu SIGMA.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth) **, Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Polsko (NCN), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

*seznam zemí je aktuální 16. 1. 2024
**účast země bude potvrzena

Čeští uchazeči musí splňovat mezinárodní pravidla, ale také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), který je spolu s dalšími dokumenty zde v sekci „Dokumenty“.

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od CHIST-ERA.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.chistera.eu a www.tacr.cz.

Zveřejněno dne 17. 1. 2024