CHIST-ERA Call Open Research Data: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy CHIST-ERA Call Open Research Data, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd, technologií a inovací, se přihlásilo 11 českých uchazečů v rámci 10 výzkumných projektů.

Technologická agentura podpoří tři úspěšné české týmy, které se budou podílet na těchto projektech:

  • SoFAIR: Making Software FAIR: A machine-assisted workflow for the research software lifecycle
  • TRIPLE: Transforming RDF Interoperability with Solid Pods for next Level Experience
  • ODEEP-EU: The Open Data Exchange Ecosystem in Proteomics: Evolving its Utility

Cílem výzvy bylo podpořit projekty v této oblasti (v originálním znění):

  • Open & Re-usable Research Data & Software

Více informací o výzvách CHIST-ERA najdete zde.