CHIST-ERA dává příležitost navrhnout témata výzvy z oblasti ICT

ERA-NET cofund CHIST-ERA znovu dává příležitost navrhnout témata výzvy v oblasti výzkumu informačních a komunikačních technologií. V rámci příprav na další výzvu CHIST-ERA Call 2021 je otevřena diskuze pro výzkumníky a odbornou veřejnost s cílem shromáždit návrhy na témata výzvy pro dlouhodobý výzkum digitálních technologií s potenciálem výrazného dopadu na společnost.

Chcete-li téma navrhnout, vyplňte prosím formulář pro návrh tématu ZDE, uzávěrka příjmu návrhů bude 15. listopadu 2020. Technologická agentura ČR návrh posoudí pro prezentaci na úrovni konsorcia CHIST-ERA. Téma výzvy se mění každým rokem. Seznam dřívějších témat je k dispozici na webové stránce www.chistera.eu/list-funded-topics.

K přípravě návrhu můžete použít šablonu CHIST-ERA – Call Topic Suggestion Form.docx. Pro inspiraci uvádíme dva příklady dříve navrhovaných témat vybraných pro výzvu CHIST-ERA:

V návaznosti na přípravu letošní výzvy CHIST-ERA Call 2020, která je plánována na konec roku 2020, zve CHIST-ERA všechny výzkumníky v oblasti ICT na online CHIST-ERA Konferenci 2020

Témata pro výzvu CHIST-ERA Call 2020 jsou:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT

Účastníci virtuální konference se mohou aktivně podílet na definici těchto témat a jejich přesné vymezení pro letošní výzvu. Pokud chcete být o konferenci informováni, doporučujeme vyplnit pre-registrační formulář zde.