CHIST-ERA III ERA-NET Cofund

Identifikace projektu:  CHIST-ERA III
Registrační číslo: 768977
Identifikace programu: Horizon2020
Typ akce: ERA-NET Cofund
Výzva: H2020-SwafS-2016-1
Délka trvání projektu: 60 měsíců (1. 12. 2017 – 30. 11. 2022)
Celkové náklady: € 10 920 000
Vyžádaný EU příspěvek: € 4 500 787,50

Cíl projektu:

CHIST-ERA je síť organizací poskytující podporu VaV v Evropě i mimo ni s programy v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie).
Projekt CHIST-ERA III je zaměřen na podporu nadnárodních výzkumných projektů zaměřených na dlouhodobé vědecké výzvy v oblasti ICT nebo
na rozhraní mezi těmito a dalšími oblastmi.
Rovněž podporuje zrání odpovídajících výzkumných témat a strukturování příslušných komunit. Dalším cílem je podpořit osvědčené postupy Open Science.
V rámci projektu CHIST-ERA III jsou naplánovány dvě společné nadnárodní výzvy (CHIST-ERA výzva 2017 a 2018), z nichž každá pokrývá dvě témata.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 10 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Projektový management
WP2: Příprava a vyhlášení výzvy 2017
WP3: Evaluace a výběr projektů výzvy 2017
WP4: Monitoring podpořených projektů z výzvy 2017
WP5: Komunikace, diseminace a využívání výsledků
WP6: Výběr témat pro výzvy 2018,2019
WP7: Příprava a vyhlášení výzvy 2018
WP8: Hodnocení a výběr projektů výzvy 2018
WP9: Monitoring a zhodnocení podpořených projektů
WP10: Semináře a strategické analýzy

Složení konsorcia:

 1. National Research Agency (ANR), Francie
 2. Austrian Science Fund (FWF), Rakousko
 3. National Fund for Scientific Research (FNRS), Belgie
 4. National Science Fund of Bulgaria (BNSF), Bulgaria
 5. Technology Agency of the Czech Republic (TACR), Česká republika
 6. Estonian Science Foundation (ETAG), Estonsko
 7. Academy of Finland (AKA), Finsko
 8. Higher Education Authority (HEA), Irsko
 9. Ministry of Education, University and Research (MIUR), Itálie
 10. Research Council of Lithuania (LSC/LMT/RCL), Litva
 11. National Science Centre (NCN), Polsko
 12. Foundation for Science and Technology (FCT-PT), Portugalsko
 13. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunsko
 14. Slovak Academy of Science (SAS/SAV), Slovensko
 15. Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Španělsko
 16. Swiss National Science Foundation (SNSF/SNF), Švýcarsko
 17. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turecko

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 768977.