CHIST-ERA IV Call 2019: Výsledky mezinárodní výzvy

ERA-NET Cofund CHIST-ERA IV vyhlásil v prosinci 2019 mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2019 na podporu výzkumu z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií. Výzva byla zaměřena na témata:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability


Do výzvy se přihlásilo 21 českých uchazečů v 15 projektech. TA ČR podpoří  dva úspěšné české týmy, které se podílí na následujících projektech:

  • CIMPLE – Countering Creative Information Manipulation with Explainable AI (AT, CZ, FR, PT, UK)
  • 4Map4Health – Mapping of forest health, species and forest fire risks using Novel ICT Data and Approaches (AT, CZ, ES, FI, PT)

Více o úspěšných projektech a samotné výzvě najdete na webové stránce zde.

Další mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2020 bude vyhlášena na konci prosince 2020 nebo začátkem roku 2021 a bude se věnovat tématům Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions a Towards Sustainable ICT. Možnost podat návrhy projektů budou mít čeští výzkumníci dle předběžného harmonogramu do 1. března 2021. Více informací o výzvě naleznete zde

Dále bude v příštím roce vyhlášena výzva CHIST-ERA Call Open Science, do které se mohou přihlásit výzkumníci se zájmem o problematiku otevřených dat. Téma této mimořádné výzvy je upřesněno na webu CHIST-ERA.