CHIST-ERA IV Call 2020 - známe témata pro další výzvu, do jejich vymezení se můžete zapojit i vy

V lednu 2020 hostila TA ČR setkání konsorcia CHIST-ERA, kde se vybírala témata pro další mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2020. Témata, na které bude tato výzva zaměřena jsou:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT

Popis témat naleznete v letáku CHIST-ERA – Call 2020 Draft Topics Flyer.pdf.

Rádi bychom upozornili, že popis témat v letáku je zatím pouze orientační. Finální popis témat vzejde z Konference CHIST-ERA 2020, na kterou jsou zváni všichni výzkumníci se zájmem o oblast ICT. 

Konference je plánována na podzim letošního roku v Bratislavě pod záštitou Slovenské akademie věd (SAS) a britské agentury UK Research and Innovation (UKRI). 

Tato událost představuje pro vědeckou komunitu jedinečnou příležitost podílet se na určování rozsahu témat výzvy, navazovat kontakty s potenciálními partnery a účastnit se přednášek předních světových vědců a dalších prezentací.

Pro aktuální informace sledujte tacr.cz a chistera.eu.