CHIST-ERA IV ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: CHIST-ERA IV
Registrační číslo: 857925
Identifikace programu:Horizon2020
Výzva: H2020-FETPROACT-2018-2020
Typ akce:ERA-NET Cofund
Koordinátor:ANR
Délka trvání projektu:60 měsíců (1. 12. 2019 – 30. 11. 2024) 
Celkové náklady:€ 20 229 477
Vyžádaný EU příspěvek: € 6 000 000

Cíl projektu:

CHIST-ERA je síť organizací poskytující podporu VaV v Evropě i mimo ni s programy v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie)
na pomezí FET a ICT domén. Projekt CHIST-ERA IV je zaměřen na podporu nadnárodních výzkumných projektů zaměřených na dlouhodobé vědecké výzvy v oblasti ICT nebo na rozhraní mezi těmito a dalšími oblastmi. Rovněž podporuje zrání odpovídajících výzkumných témat a strukturování příslušných komunit. Dalšími cíli jsou podpořit osvědčené postupy Open Science, šířit povědomí o zodpovědném vývoji a inovacích a podpořit využití CHISTERA IV projektů v průmyslu.  V rámci CHIST-ERA IV budou vyhlášeny 3 nadnárodní výzvy ( 2019, 2020 a 2021), každý o dvou tématech.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 10 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management
WP2: Příprava a vyhlášení výzvy 2020
WP3: Evaluace a výběr projektů výzvy 2020
WP4: Monitoring podpořených projektů z výzvy 2020
WP5: Komunikace, diseminace a využívání výsledků
WP6: Výběr témat pro výzvy 2020, 2021 and 2022
WP7: Příprava a vyhlášení výzvy 2020 and 2021
WP8: Hodnocení a výběr projektů výzvy 2020 and 2021
WP9: Monitoring a hodnocení podpořených projektů (kromě výzvy 2019)
WP10: Strategický rozvoj

Složení konsorcia:

 1. Agence Nationale de la Recherche ANR, Francie
 2. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG,Rakousko
 3. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung FWF, Rakousko
 4. Fonds national de la recherche scientifique F.R.S.-FNRS, Belgie
 5. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek FWO, Belgie
 6. Bulgarian National Science Fund BNSF, Bulharsko
 7. Technologická agentura České republiky TACR, Česká Republika
 8. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ETAg, Estonsko
 9. Suomen Akatemia AKA, Finsko
 10. Geniki Grammatia Erevnas Kai Technologias GSRT, Řecko
 11. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH, Maďarsko
 12. An Tudaras Um Ard Oideachas HEA (IRC), Irsko
 13. National Technological Innovation Authority InnovationAuth, Izrael
 14. Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca MIUR, Itálie
 15. Valsts Izglitibas Attistibas Agentura VIAA, Lotyšsko
 16. Lietuvos mokslo taryba RCL, Litva
 17. Narodowe Centrum Nauki NCN, Polsko
 18. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii UEFISCDI, Rumunsko
 19. Slovak Academy of Sciences SAS, Slovensko
 20. Agencia Estatal de Investigacion AEI, Španělsko
 21. Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung SNSF, Švýcarsko
 22. Turkiye Bilimsel ve teknolojik arastirma kurumu TÜBITAK, Turecko
 23. United Kingdom Research and Innovation UKRI, Velká Británie
 24. Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies FRQNT, Kanada
 25. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, Nizozemsko
 26. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT, Portugalsko
 27. Ministero dell’università e della ricerca – MUR, Itálie
 28. VETENSKAPSRADET – SWEDISH RESEARCH COUNCIL, Švédsko

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 857925.