CHIST-ERA konference 2021: Definice témat pro příští výzvu

ERA-NET Cofund CHIST-ERA zve všechny výzkumníky v oblasti ICT na CHIST-ERA konferenci 2021. Konference bude zaměřena na nadcházející
CHIST-ERA Call 2021, která bude vyhlášena na podzim letošního roku. Účastníci této akce mají možnost aktivně se podílet na definici témat
pro nadcházející výzvu. 

Témata pro výzvu CHIST-ERA Call 2021 jsou:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Tato událost představuje pro vědeckou komunitu jedinečnou příležitost podílet se na určování rozsahu témat výzvy, navázat kontakty s potenciálními partnery a účastnit se přednášek předních světových vědců a dalších prezentací. 

Akce je rozdělena do několika dní. Dne 18. a 19. května se budou konat hlavní přednášky a krátké proslovy otevřené všem účastníkům.
Na 25. a 26. května jsou naplánované moderované diskuze mezi účastníky. Kromě účasti na diskuzi zájemcům doporučujeme připravit plakát (ve formátu PDF) a/nebo krátkou řeč (10 až 12 minut). Vaše návrhy můžete podávat do 11. května při registraci na akci. Další část programu bude vyhrazena pro představení pravidel účasti ve výzvách CHIST-ERA a navázání spolupráce, kde účastníci dostanou prostor představit svůj projektový záměr. Celý program akce najdete zde

Pro více informací navštivte stránku www.chistera.eu.