CHIST-ERA: Navrhněte témata výzvy v oblasti ICT pro rok 2021

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021, která bude vyhlášena v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofund, dává českým výzkumníkům opět příležitost navrhnout témata pro rok 2021. V rámci příprav na další výzvu CHIST- ERA Call 2021 je otevřena diskuze pro výzkumníky a odbornou veřejnost s cílem shromáždit podněty pro témata výzvy zaměřené na dlouhodobý výzkum digitálních technologií s potenciálem výrazného dopadu na společnost.

Příští rok kromě standardního formátu výzvy přibude ještě tzv. Challenge Call, ve kterém všechny projekty řeší různými způsoby jedno konkrétní téma. Oproti klasickým výzvám budou v průběhu Challenge Call spuštěny tři hodnotící kampaně, kde se zhodnotí a porovnají dosavadní výsledky jednotlivých projektů. Více informací o mimořádném formátu této výzvy najdete v přiložené prezentaci.

Nová témata lze navrhnout pro klasickou výzvu Call 2021 i pro Challenge Call. Vaše návrhy můžete zaslat prostřednictvím online formuláře do 23. listopadu 2020.

Potřebné podkladové materiály jsou k dispozici zde:

Na webu CHIST-ERA najdete také přehled témat předchozích výzev


V prosinci 2020 vyhlásíme další mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2020, která je zaměřena zaměřenou na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. Témata letošní výzvy jsou:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT