CHIST-ERA The European Open Science Policy Landscape – Status and Trends

TA ČR v rámci cofundu CHIST-ERA spolupracovala na analýze národních politik v oblasti otevřené vědy. Analýza shrnuje stav u  členských agentur CHIST-ERA v roce 2021 a porovnává vývoj politik mezi lety 2019 a 2021.

Dokument ukazuje, že prostředí otevřené vědy je poměrně vyspělé. Otevřená věda se stává součástí politik a předpisů členských financujících organizací. Tato politika však není vždy uplatňována ve všech programech financování příslušných organizací.

Dokument je dostupný ZDE