CHIST-ERA: Záznam ze semináře Projects Seminar 2021

Ve dnech 12. až 14. dubna 2021 se konala akce CHIST-ERA Projects Seminar 2021 pod záštitou ERA-NET Cofundu CHIST-ERA a Technologické agentury České republiky (TA ČR). Akce se koná každoročně pro podpořené projekty z oblasti ICT.

CHIST-ERA Projects Seminar 2021 letos propojil výzkumné týmy zapojené do 47 probíhajících projektů podpořených v rámci mezinárodních výzev CHIST-ERA Call 2016, 2017, 2018 a 2019 spolu se zástupci poskytovatelů podpory a experty, kteří řešitelům projektů  poskytli zpětnou vazbu. 

Hlavním cílem bylo sdílet zkušenosti a znalosti, formulovat budoucí výzvy výzkumných témat a přiblížit projekty poskytovatelům podpory a široké veřejnosti. Za tímto účelem se také konala soutěž krátkých videí, která představují činnosti realizované v rámci projektů. Vítězem se stalo video projektu SWAIN. Všechna videa můžete zhlédnout na tomto odkazu.

Konference byla živě vysílána a otevřena všem, záznamy jsou k dispozici na Youtube. 

První den byly představeny úspěšné projekty IMOTION, UPRISE-IoT a LILITH podpořené konsorciem CHIST-ERA. Součástí byla i diskuze na témata Open Science, Responsible research and innovation a Technology transfer. Záznam je dostupný zde.

Druhý den akce probíhaly diskuze v menších skupinách podle podpořených témat, kde byly podrobně představeny jednotlivé projekty.

Třetí den proběhly prezentace zástupců z podpořených témat, kteří hovořili o úspěších projektů, překážkách a budoucích výzvách. Paní Marta Calderaro zde také představila možnost zapojit projekty do nástroje EIC Transition. Záznam je dostupný zde.

Výzkumná témata výzev CHIST-ERA (v originálním znění):

Call 2016 Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS)
Call 2016 Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU)
Call 2017Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
Call 2017 Big data and process modelling for smart industry (BDSI)
Call 2018 Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)
Call 2018Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
Call 2019 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
Call 2019 Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)