Clean Energy Transition (CET) Partnerství

Identifikace projektuClean Energy Transition (CET)
Registrační číslo101069750
Identifikace programuHorizont Evropa
Typ akceEvropské partnerství
VýzvaHORIZON-CL5-2021-D3-01-04
KoordinátorBMK
Délka trvání projektu80 měsíců (1. 5. 2022 – 31. 12. 2028)
Celkové náklady€ 256,470,001.49
Vyžádaný EU příspěvek€ 70,000,000.00

Cíl projektu:

Partnerství CETP si klade za cíl posílit energetickou transformaci a přispět k cíli EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem tak, že sdruží národní a regionální financování VaVaI pro širokou škálu technologií a systémových řešení potřebných k transformaci systému. Bude podporovat nadnárodní inovační ekosystémy od čistě lokálních, přes regionální úroveň až po nadnárodní evropskou úroveň, čímž překoná roztříštěnost evropského výzkumného prostoru. Kromě toho má v úmyslu navázat spolupráci s financujícími partnery mimo Evropu s cílem rozšířit základnu znalostí a zkušeností a zavést evropská řešení a zúčastněné strany do globálních hodnotových řetězců.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Strategické a technické řízení partnerství 
WP2: Mezinárodní výzvy a jejich řízení
WP3: Tematické řízení (Transition Initiatives)
WP4: Komunikace a šíření výsledků
WP5: Řízení vědomostí (Knowledge community)
WP6: Využití výsledků a jejich maximální dopad (Impact network)

složení konsorcia:

 1. Koordinátor: BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE – BMK
 2. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH – FFG AUSTRIAN RESEARCH PROMOTION AGENCY
 3. KLIMA- UND ENERGIEFONDS – KLIEN
 4. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – SPW
 5. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY
 6. MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
 7. MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI – MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC
 8. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH – FZJ
 9. INNOVATIONSFONDEN – DANMARK INNOVATIONSFOND DANISH INNOVATION FOUNDATION
 10. ENERGISTYRELSEN – DANISH ENERGY AUTHORITY DEA
 11. MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
 12. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg
 13. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS – GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND INNOVATION
 14. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN
 15. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA SA – SODERCAN
 16. CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO
 17. ENTE VASCO DE LA ENERGIA – EVE
 18. FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA Y TECNOLOGIA – FICYT
 19. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. – CDTI
 20. INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND
 21. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR
 22. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L INNOVATION
 23. AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LAMAITRISE DE L’ENERGIE
 24. Région des Pays de la Loire
 25. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRZIVOG RAZVOJA – Ministry of Economy and Sustainable Development
 26. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL – NKFIH
 27. THE SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY OF IRELAND – SEAI
 28. Department of Environment, Climate and Communications
 29. Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources – MoE
 30. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS – Rannis
 31. ORKUSTOFNUN – Orkustofnun
 32. Ministero dell’università e della ricerca – MUR
 33. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS – MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
 34. LATVIJAS ZINATNES PADOME
 35. INSTITUT DE RECHERCHES EN ENERGIE SOLAIRE ET ENERGIES NOUVELLES – IRESEN
 36. MINISTRY FOR EQUALITY, RESEARCH AND INNOVATION – MFER
 37. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
 38. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – NWO
 39. NORDISK ENERGIFORSKNING NORDIC ENERGY RESEARCH – NER
 40. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY
 41. GASSNOVA SF – GASSNOVA
 42. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – NCBR
 43. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT
 44. DIRECAO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA
 45. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII – UEFISCDI
 46. MINISTERUL CERCETARII INOVARII SI DIGITALIZARII
 47. STATENS ENERGIMYNDIGHET – SWEA – STEM
 48. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK
 49. SCOTTISH ENTERPRISE
 50. WELSH GOVERNMENT – Welsh Government
 51. IDRYMA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS – RESEARCH AND INNOVATION FOUNDATION
 52. SAECHSISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WISSENSCHAFT, KULTUR UND TOURISMUS – SMWK
 53. THE ENERGY SAVING TRUST LIMITED
 54. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL – MADE IN ITALY
 55. FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN – HERMESFOND
 56. RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE SPA – RSE SPA
 57. B.A.U.M. CONSULT GMBH
 58. CLIC INNOVATION OY – CLIC INNOVATION OY

Třetí strany:

 1. MINISTRY OF ECONOMY, ENERGY AND TOURISM
 2. LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA – MES
 3. MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
 4. DEPUTY MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITAL POLICY
 5. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO – MzI
 6. Ministère de la Transition Ecologique
 7. DEPARTMENT FOR BUSINESS ENERGY AND INDUSTRIAL STRATEGY – DEPARTMENT FOR BUSINESS ENERGY AND INDUSTRIAL STRATEGY
 8. MINISTRY OF ENERGY
 9. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – TEM
 10. ministry higher education research and innovation
 11. SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA AMBIENTE E TURISMO GOVERNO REGIONAL DOS ACORES
 12. Ministry of Energy, Utilities and Climate
 13. KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN – KTH
 14. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA – VIAA
 15. NORWEGIAN MINISTRY OF PETROLEUM AND ENERGY
 16. GEORG-RANNSOKNARKLASI I JARDHITA – GEORG
 17. UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION – UKRI

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101069750.