Den TA ČR 2016

Ve čtvrtek 20. října 2016 proběhl již třetí ročník Dne Technologické agentury ČR. Ten byl zahájen dopolední konferencí s názvem Smart Life v Národní technické knihovně, která otevřela téma chytré budoucnosti. Celý den vyvrcholil galavečerem, na kterém byla předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v nové budově Národního muzea za účasti ústavních činitelů, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

Sestřih celého Dne TA ČR 2016


Dopolední část Dne TA ČR

Mezinárodní konference Smart Life

Konference Smart Life měla svým obsahem i kvalitou účastníků velmi vysokou úroveň a skvělou atmosféru. Mezi diskutujícími byli například Andrew W. Wyckoff, ředitel direktoriátu OECD pro vědu, technologie a inovace, Ralf B. Wehrspohn, ředitel Fraunhoferova institutu pro mikrostrukturu materiálů a systémů v Halle/Salle v Německu, známý český ekonom Tomáš Sedláček a František Štrupl z Google. Andrew Wyckoff z OECD navíc na konferenci vůbec poprvé v České republice prezentoval výsledky projektu Next production revolution, který definuje klíčové globální trendy pro rozvoj průmyslu. 

Prezentace z konference

Video záznam z konference

Předseda TA ČR Petr Očko vítá hosty na konferenci Smart Life 

Během konference se uskutečnil i diskusní panel, ve kterém svedli živou debatu Miroslav Svítek (Smart Cities), Roman Týc (Smart Technology & Society), Tomáš Marada (Smart Technology & Economy), Zdeněk Sýkora (Smart Factory), Petr Rokůsek (Smart Energy) a Martin Hausenblas (Smart Mobility).

Účastníci panelové diskuse s moderátorkou Michalou Hergetovou 

„Současné technologie nejsou ve své podstatě revoluční. Revoluční je ale míra jejich vzájemného propojení,“ zdůraznil Andrew Wyckoff. A uvedl přitom celou řadu příkladů, jako jsou 3 D tisk, nanotechnologie, technologická bezpečnost, zcela nové druhy materiálů nebo technologie založené na biovědách. „Velmi důležitá tak bude těsná spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a agenturami podporujícími aplikovaný výzkum. Musíme si také uvědomit, že dvě třetiny lidí nejsou na nové technologie patřičně připraveni. Proto je potřeba věnovat velký důraz vzdělávání,“ řekl. V panelové diskusi ale s jeho názorem polemizoval například Tomáš Marada, odborník na Blockchain. „Nové technologie jsou již vyvíjeny ve spolupráci s předními neurology, aby byly intuitivní a lidé je mohli používat bez nutnosti učení se,“ řekl.

Podle Ralfa Wehrspohna již nyní zažíváme zcela zásadní proměnu business modelů. „Zásadní komoditou na trhu jsou data a schopnost s nimi pracovat. To ale vyvolává celou řadu podnětů, na které je třeba klást důraz. Mám tím na mysli například bezpečnost dat a jejich přenos, ochranu autorských práv a podobně,“ uvedl. František Štrupl ze společnosti Google navázal tím, že jen v letošním roce se na celém světě zdvojnásobí objem dat ve srovnání s celým obdobím od začátku civilizace do loňského roku. Proto je tak důležité, aby nastupující generace byly na jejich zvládnutí připravené. „Nechme si děti hrát s technologiemi. Připravují se tím na budoucí život, o jehož podobě nemáme ani zdání. Digitální svět nás luxuje. A nikde není dáno, že současná biologická forma inteligence je konečná. Přiznejme si, že nevíme, kam bude směřovat další evoluční krok,“ podotkl ekonom Tomáš Sedláček.Odpolední část Dne TA ČR

Slavnostní udělení Cen TA ČR 2016

Letos již po čtvrté byli oceněni autoři nejlepších projektů aplikovaného výzkumu, podpořených TA ČR. Ze stovek projektů postoupilo do užšího výběru osmadvacet, které významným způsobem zkvalitňují životy celé společnosti. Čtyři nejlepší obdrželi na galavečeru Cenu TA ČR v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER. 

Ceny TA ČR z dílny MOSER

Smyslem udělování prestižních Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.

Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení. V loňském roce byla přidána pátá kategorie, kterou je Cena budoucnosti. Tu získá po hlasování hostů galavečera přímo v sále vždy jeden ze čtyř vítězných projektů. Cena je vytištěna „technologií budoucnosti“, na 3D tiskárně.

Cena budoucnosti z dílny 3Dees

Řešení pro kvalitu života získal projekt optimalizace vlastností UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – tj. ultravysokomolekulární polyethylen). Díky němu se například výrazně zvyšuje životnost umělých lidských kloubů. Tento projekt se stal, po hlasování hostů galavečera přímo v sále, i absolutním vítězem a obdržel Cenu budoucnosti. V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na praktické využití moderních litých kovových pěn ze železa a neželezných kovů. V třetí kategorii Užitečnost řešení uspěl projekt, který se zabýval technologií zpracování řeči pro efektivní komunikaci mezi člověkem a počítačem. V poslední čtvrté kategorii s názvem Originalita řešení si odnesl ocenění návrh na využití moderních multivrstevnatých optických systémů.

Slavnostní předávání Cen TA ČR 2016


Držitelé Ceny TA ČR 2016

Cena v kategorii EKONOMICKÝ PŘÍNOS
Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Cílem projektu je studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získávání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Pro zpěněné kovy, zhotovené postupy podle projektu, budou stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti. Výzkum základních mechanismů zpěňování kovů nebyl dosud v České republice realizován.

Video medailonek


Cena v kategorii ŘEŠENÍ PRO KVALITU ŽIVOTA a držitel CENY BUDOUCNOSTI
Optimalizace vlastností UHMWPE

 • BEZNOSKA, s.r.o.
 • Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je vytvoření modifikovaného UHMWPE se zvýšenou odolností vůči otěru a oxidativní degradaci, který bude použit pro výrobu kloubních náhrad se zvýšenou životností. UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – ultravysokomolekulární polyethylen) je bez zápachu a chuti, netoxický a je vysoce odolný vůči korozi a chemikáliím s výjimkou oxidačních kyselin. Má extrémně nízkou absorpci vlhkosti a velmi nízký koeficient tření. Je samomazný a vysoce odolný proti oděru. V některých formách je 15 krát odolnější proti oděru než uhlíkové oceli.

Video medailonek


Cena v kategorii UŽITEČNOST ŘEŠENÍ
Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač

 • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
 • Lingea s.r.o.
 • OptimSys, s.r.o.
 • Phonexia s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout pokročilé techniky pro rozpoznávání řeči a nasadit je v praktických aplikacích: vyhledávání v elektronickém slovníku na mobilních zařízeních, diktování překladů, v bezpečnosti a obraně, v dialogových systémech, systémech péče o zákazníky (CRM, helpdesk apod.) a v audiovizuálním přístupu k výukovým materiálům.

Video medailonek

Cena v kategorii ORIGINALITA ŘEŠENÍ
Moderní multivrstvé optické systémy

 • Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Meopta – optika, s.r.o.

Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu. Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících technologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko- fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní
v oboru.

Video medailonek

Podívejte se na více fotografií z konference Smart Life a galavečera Dne TA ČR.Den TA ČR v médiích