Den TA ČR 2017

Ve čtvrtek dne 21. září 2017 proběhl významný Den Technologické agentury ČR (dále jen „TA ČR“). Tento den byl zahájen dopolední konferencí nesoucí název Open Science na Fakultě architektury ČVUT, kde bylo možné setkání s odborníky z celého světa. Ve večerních hodinách proběhl závěrečný galavečer, kde byly již popáté předány Ceny TA ČR.

Sestřih z celého Dne TA ČR

Fotografie z celého Dne TA ČR


Konference #OpenScience

Nové způsoby myšlení, jednání, komunikace i spolupráce. To jsou podle zástupců inovačních společností a akademiků základní stavební kameny pro další rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje. Shodli se na tom na konferenci Open Science, tedy otevřený výzkum, otevřené inovace a otevřenost světu, kterou začal v pořadí již čtvrtý ročník Dne TA ČR.

 Konference #OpenScience, sál na Fakultě architektury ČVUT

„Naším cílem je upozornit společnost na tyto hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje. Jsem rád, že to diskutující odborníci ze světa výzkumu i byznysu potvrdili a jsou ochotni podílet se na přenosu těchto myšlenek do praxe,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Prestiž a váhu dodali diskutovaným tématům svou účastí představitelé jedněch z nejlépe hodnocených inovačních organizací na světě. Japonskou NEDO zastoupil její výkonný ředitel Makoto Watanabe. Jako důkaz o tom, že je spolupráce výzkumného a komerčního sektoru přínosná pro společnost, uvedl využití fotovoltaiky. Díky ní se cena energie v Japonsku snížila 200krát. „Je to jasný důkaz toho, jak užitečné je, když občas lidé z byznysové sféry přejdou do výzkumu a naopak,“ doplnil generální ředitel finské agentury Tekes Pekka Soini. Důležité je podle něj více motivovat výzkumné pracovníky a univerzity ke spolupráci s komerčním sektorem.

Zleva: Pekka Soini a Makoto Watanabe

V panelové diskusi to následně potvrdili i představitelé českých výzkumných pracovišť a firem. Otevřenost byznysové sféry směrem k akademikům je na mnohem vyšší úrovni než se samotní výzkumní pracovníci domnívají. Koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý poukázal na to, že výzkum nemusí mít vždy za cíl objevit něco nového. Někdy stačí vhodně skloubit už hotové a fungující věci a dát jim tím zcela nový rozměr. Jako příklad uvedl chytré telefony společnosti Apple. Ani její technologičtí experti nezačínali od nuly, jen dali dohromady to, co dobře fungovalo jako samostatné jednotky a pak už jen dál pracovali na inovování výsledného produktu. A právě uvolnění se a nová forma sjednání a spolupráce může podle Reného Kubů, ředitele pro strategii v ČR společnosti Microsoft, přinášet zcela nečekané výsledky: „Přestaňme lidi nutit k výkonu tady a teď a dejme jim volnost. Geniální věci vznikají často náhodou, ne jen po letech strávených v laboratoři. Tam nespadlo jablko na hlavu ani Isaacu Newtonovi.“

Panelová diskuse v rámci konference #OpenScience, Zleva: Ondřej Malý, Lukáš Hána, Kateřina Falk, Lukáš Sedláček, Tomáš Studeník, Růžena Štemberková

Záznam z konferenceSlavnostní předávání Cen TA ČR 2017

Den TA ČR vyvrcholil galavečerem, na kterém byly oceněny projekty aplikovaného výzkumu ve čtyřech kategoriích. „Ceny TA ČR mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je v kategoriích Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Užitečnost řešení a Originalita řešení. Odborná porota vybírala z osmatřiceti projektů, které postoupily do užšího výběru ze stovek projektů, které naše agentura finančně podpořila,“ konstatoval Petr Očko.

Ocenění v kategorii Řešení pro kvalitu života získal projekt s názvem Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti. Tento projekt se stal, po hlasování hostů galavečera přímo v sále, i absolutním vítězem a obdržel Cenu Český nápad. V kategorii Ekonomický přínos zvítězil projekt s názvem Výzkumu a vývoje vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů. V další kategorii Užitečnost řešení uspěl projekt s názvem TERMOTEX – Nová generace vysoce funkčních bariérových termoregulačních atermoizolačních smart textilií pro použití v náročných a specifických klimatických podmínkách a zlepšení ochrany člověka. V kategorii Originalita řešení si odnesl ocenění projekt, který se zabýval výzkumem Využití pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny.

Taneční vystoupení Losers Cirque Company

Celý večer se nesl ve znamení čtyř základních živlů – Voda, Oheň, Země, Vzduch. Čtyři nejlepší projekty obdržely na galavečeru Cenu TA ČR. Tyto Ceny jsou uměleckým originálem mající každý rok jinou podobu. Autorem letošního návrhu v podobě poháru, resp. Trofeje vítězů, byl opět umělecký ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek.

Podoba letošních Cen TA ČR z dílny MoserPředstavení hlavních držitelů Ceny TA ČR 2017

Cena v kategorii Řešení pro kvalitu života
Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti

Hlavní příjemce: Beznoska s.r.o.
Další účastníci: Masarykova univerzita

Hlavním cílem projektu je zhotovení plně funkčního prototypu rostoucí endoprotézy stehenní kosti na úrovni průmyslově chráněného vzoru, včetně jeho odzkoušení a zahájení programu jeho klinického využití. Z celkového počtu pacientů operovaných pro zhoubný kostní nádor na končetině je 30% indikováno k amputaci a 70% k operaci zachovávající končetinu. Při operacích lze zachovat funkční končetinu a lze pro náhradu kostního defektu (po odstranění kostního nádoru) použít kostní štěp z tkáňové buňky nebo některý z typů individuální tumorózní endoprotézy.
VIDEO medailonekCena v kategorii Ekonomický přínos

Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů

Hlavní příjemce: HAM – FINAL s.r.o.
Další účastníci: Západočeská univerzita v Plzni

Cílem řešení projektu bylo vyvinout, vyrobit, vyzkoušet nové nástroje pro vystružování velmi přesných děr s definovatelnou integritou obrobeného povrchu. Dosažené technicko-ekonomické výsledky (poměr výkon/cena) nových nástrojů bude min. o 50% vyšší oproti současnému stavu. Nástroje budou osazeny výkonnými řeznými materiály, především cermety, ale i slinutými karbidy CBN a PKD. Při řešení se uplatní vlastní průmyslově chráněné konstrukce vyztužovacího nástroje.

VIDEO medailonekCena v kategorii Užitečnost řešení

TERMOTEX – Nová generace vysoce funkčních bariérových termoregulačních a termoizolačních smart textilií pro použití v náročných a specifických klimatických podmínkách a zlepšení ochrany člověka

Hlavní příjemce: VÚB a.s.
Další účastníci: Technická univerzita v Liberci

Cílem řešení připraveného projektu je aplikační výzkum a vývoj nové generace vysoce funkčních bariérových termoregulačních a termoizolačních smart textilií na bázi nových sofistikovaných typů chemických vláken a přízí.

VIDEO medailonekCena v kategorii Originalita řešení

Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny

Hlavní příjemce: INVOS, spol. s r.o.
Další účastníci:Vysoké učení technické v Brně, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Centrum organické chemie s.r.o., Univerzita Karlova

Primárním cílem projektu bylo navrhnout a vyvinout speciální sensory pro nezávislé sledování časově proměnné založené na vizuálně dobře detekovatelné barevné změně. Sensory byly sestavovány na základě fotochemických a fotokatalytických principů s doplňkovými složkami.

VIDEO medailonekTechnologická agentura ČR děkuje všem partnerům Dne TA ČR 2017!