DEN TA ČR 2018: Letošním ročníkem se linul rytmus po-kroku

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 proběhl již pátý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR), který se nesl v rytmu pokroku. V rámci programu se v dopoledních hodinách konala mezinárodní konference s názvem Research Valuation v Hauch Gallery, která byla zaměřena především na mladou generaci v kontextu změn, které společně přináší inovace a nové technologie. Celý den byl zakončen kulturně-společenským galavečerem při příležitosti předávání cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu v Nové budově Národního muzea.

Fotografie z celého Dne TA ČR
Sestřih z celého Dne TA ČR


Mezinárodní konference Research Valuation

Jak vytvořit synergie mezi stávajícími generacemi a těmi mladšími? Jak mladé lidi zapojit do světa nových technologií, pro které jsou technologie neoddělitelnou součástí života? Právě na tyto otázky hledali vystupující konference Research Valuation odpovědi v Hauch Gallery v pražském Karlíně. Konference se zúčastnila řada významných osobností z oblasti výzkumu a inovací z domácí i zahraniční scény, včetně Roberta- Jana Smitse, jednoho z hlavních architektů obou aktuálních evropských programů na podporu výzkumu. O své zkušenosti se zakládáním inovativních společností se s diváky podělili i další zahraniční speakeři – Ryan Thorpe z jednoho z nejrychleji rostoucích startupů v oblasti finančních služeb Revolut a Swen-Thore Holm, který se řadu let věnoval budování švédského inovačního ekosystému  a mimo jiné je i zakladatelem legendárního technologického parku v Lundu.

Key note: Sven-Thore Holm, Ryan Thorpe, Robert Jan Smits

„We need to have trust in European sector,“ vzkázal Ryan Thorpe, mladý vizionář a Business Development Manager společnosti Revolut, jednoho z nejrychleji rostoucích fintech start-upů v Evropě.

Inspiraci může Česká republika čerpat také ze Švédska, kterou na konferenci zastoupil inovační guru Sven-Thore Holm, ředitel společnosti LundaVision AB. Severské království ví, jak firmy motivovat k inovacím a zakládání start-upů a dokáže pro to nadchnout právě mladou generaci. „The process needs to be fast – you go to the market as fast as you can, before other competitors.”

Podle Roberta Jana Smitse, pověřenec EK pro Otevřený přístup, je důležité umět správně odhadnout potenciál a nastavit inovační prostředí tak, aby se vhodně doplnily start-upy se zavedenými společnostmi a institucemi. „Go for the risky and crazy ideas and support them.”

Rychlost změn vyvolaných technologiemi je vyšší než kdykoliv v minulosti, a to může být nejen lákavou výzvou, ale někdy i překážkou.“ Na konferenci jsme mohli slyšet, jak tyto překážky lze změnit na výhody a využít je tak ve prospěch společnosti, prohlásil v úvodu předseda TA ČR Petr KonvalinkaProto si řečníci dali za úkol motivovat mladou generaci k zapojení se do inovací a vyvolání zájmu o uplatnění výsledků výzkumu a inovací v praxi. Hovořilo se také o podpoře start-upů v Česku a inspirativních zkušenostech z Evropy, o efektivních modelech přístupu, speciálních programech a podpůrných opatření ze Švédska a Velké Británie.

Ve druhé části programu spolu diskutovali čeští zástupci výzkumné a inovační scény nad kroky, které je třeba učinit k odstranění překážek a rozvoji inovačního ekosystému. V panelové diskusi hledali k tomu cesty:

  • Petr Dvořák (1. místopředseda RVVI): 
  • Petr Šídlo (CCO Direct People): „Lidé se obávají, že budou obvinění z vyvádění veřejných prostředků do soukromých rukou“
  • Michal Hrabí (CEO Phonexia)
  • Jan Lukačevič (český vědec, Ústav fyziky atmosféry AV): „Nikdy jsem se nepohyboval mimo grantová schémata, člověk nemá šanci uvažovat o tom, co je lepší“
  • Miroslava Kopicová (ředitelka Národního vzdělávacího fondu)
  • Eliška Selinger (česká vědkyně, popularizátorka vědy)
  • Martin Kotek (zakladatel a prezident AVRAR): Je potřeba lidi podporovat v podnikavosti obecně, aby zkoušeli nové věci. Je jedno jestli pak pracují v akademii nebo ve firmách, je potřeba si přičuchnout k něčemu, co je reálné a co má dopad“
  • Tomáš Sacher (ředitel Českého centra Berlín)

Záznam z konference

účastníci panelové diskuse s moderátorem Petrem Sacherem


Slavnostní předávání Cen TA ČR 2018

moderátorka galavečera Daniela Písařovicová s předsedou TA ČR Petrem Konvalinkou

Den TA ČR vyvrcholil tradičním galavečerem a již šestým předáváním cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu v Nové budově Národního muzea. „Ceny TA ČR mají být motivací pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je letos nově v kategoriích Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. Všechny oceněné projekty mají jedno společné: vysoký přínos pro společnost i pro českou ekonomiku,“ konstatoval Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Odborná komise vybírala z osmatřiceti projektů, které ze stovek dalších postoupily do užšího výběru.

Ceny TA ČR jsou důkazem, že firmy mají zájem o výsledky aplikovaného výzkumu a že jsou schopny si najít výzkumného partnera, se kterým skvělé nápady dokážou realizovat v podobě výrobků a technologií. Ceny byly udělovány ve čtyřech kategoriích a předávali je premiér Ing. Andrej Babiš, guvernér ČNB, Ing. Jiří Rusnok, předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová, bývalá předsedkyně TA ČR Rut Bízková a další vzácní hosté. Absolutním vítězem a držitelem Ceny “Český nápad” se stal projekt z kategorie Společnost „Vývoj rehabilitačních a diagnostických pomůcek pro neurologii využívajících 3D analýzu pohybu,” pro který hlasovalo 38 % hostů galavečera.

Letošní Ceny byly unikátní a to v tom, že každá kategorie cen měla vlastní originální podobu. O jejich ztvárnění se letos nově zasloužil umělecký sklář Vlastislav Janáček z Kamenického Šenova a pátou Cenu „Český nápad“ ztvárnila firma 3Dees, která byla i letošním partnerem Dne TA ČR.

Ceny TA ČR z dílny Vlastislava Janáčka
Pátá Cena “Český nápad” z dílny 3Dees

Představení hlavních držitelů Ceny TA ČR 2018

kategorie BUSINESS

POKROČILÉ OPTICKÉ SYSTÉMY S VYUŽITÍM ASFÉRICKÝCH PLOCH


Hlavní příjemce: Meopta – optika, s.r.o.
Další účastníci: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Spolupráce Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a firmy Meopta – optika v projektu „Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch,“ umožnila vzniknout nové technologii výroby optických čoček s lepšími parametry, než se vyráběly dosud. Asférické čočky se používají například v objektivech fotografických i hvězdářských, ale i ve složitých optických soustavách pro lasery či litografická zařízení pro výrobu polovodičů. Nová technologie umožňuje vyrábět čočky s velmi vysokou přesností a dosahovaná kvalita patří v oboru ke světové špičce.
Videospot


kategorie SPOLEČNOST a držitel Ceny “Český nápad”

VÝVOJ REHABILITAČNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH POMŮCEK PRO NEUROLOGII VYUŽÍVAJÍCÍCH 3D ANALÝZY POHYBU


Hlavní příjemce: Princip a.s.
Další účastníci: Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta

Unikátní řešení, které umožňuje soustavné dálkové sledování pacienta ohroženého záchvaty či jinými nestandardními stavy, přinesla spolupráce firmy Princip a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výsledkem společného projektu „Vývoj rehabilitačních a diagnostických pomůcek pro neurologii využívajících 3D analýzy pohybu,“ je nový přístroj a metoda, která umožní nahrazení současných časově náročných diagnostických postupů, kontrolu pacientů i na dálku, dlouhodobé sledování zdravotního stavu v běžném životě a v domácím prostředí. S minimálním omezením pacientů umožňuje i přesnější stanovení dávky léků například u epilepsie.
Videospot


kategorie GOVERNANCE

SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ A DEFORMACÍ DOPRAVNÍCH INFRASTRUKTUR PROSTŘEDNICTVÍM RADAROVÉ INTERFEROMETRIE


Hlavní příjemce: GISAT s.r.o.

Společnost Gisat vyvinula systém, který umožňuje monitoring pohybů a deformací dopravních staveb prostřednictvím radarové interferometrie. Nápad využít radarových satelitních signálů k přesnému měření posunů, pohybů dopravních staveb, mostů, ale i svahů či skalních útvarů se podařilo realizovat během dvou let a jeho významnou výhodou je, že výsledky mohou být vyhodnocovány automaticky a dlouhodobě
Videospot


kategorie PARTNERSTVÍ

NOVÉ METODY PRO OPTIMALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ŠKÁLOVATELNOSTI ULTRAŠIROKOPÁSMOVÝCH LOKALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ


Hlavní příjemce: Sewio Networks s.r.o.
Další účastníci: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Pro realizaci konceptu Průmysl 4.0 je třeba strojům dát jak přesné zadání, tak i kvalitní informace, aby mohly samy fungovat. Jednou z těchto základních informací je určení polohy – místa, kde se daná věc či osoba nachází. Tyto informace předávají strojům tak zvané lokalizační systémy, které musí zpracovat přesně a kvalitně velké množství dat. Projekt „Nové metody pro optimalizaci energetické náročnosti a škálovatelnosti ultraširokopásmových lokalizačních systémů,“ přinášejí výrazné zlepšení v této oblasti. Nyní je možné pracovat v prostorách o ploše až 10 000 m2, monitorovat na 1000 různých zařízení při snížení spotřeby energie až o 60 % oproti současné generaci.
VideospotDen TA ČR v médiích

Technologická agentura ČR děkuje všem partnerům Dne TA ČR 2018!