Den TA ČR 2020 v regionech: JSME PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST?

Sedmý ročník Dne TA ČR letos přináší nový koncept dopoledních online konferencí v krajích. Ve čtyřech městech napříč republikou se místní uznávané a inspirativní osobnosti zaměří na nejdůležitější témata z oblasti výzkumu a inovací. Nastíní tak aktuální potřeby a budoucnost českého výzkumu a inovací a užitečnost výzkumu pro rozvoj regionů. Dopolední diskuze budou probíhat po celý týden od 2. do 5. listopadu v Jihlavě, v Ostravě, ve Zlíně a v Ústí nad Labem. Protože situace nám nedovoluje zprostředkovat fyzické setkání diskutujících a posluchačů, budete se k nám moct připojit virtuálně odkudkoliv.

Všechno zlé je pro něco dobré, dalo by se snad říci k dnešní “době kovidové”. Všichni jsme museli změnit dosavadní návyky a způsob života. Ukázalo se, jak jsme v Česku vynalézaví, kde jsou nové příležitosti a jak velké výzvy před sebou máme. Letošní Den TA ČR se bude konat v regionech a prostřednictvím digitální reality u Vás doma či v kanceláři. Každý z regionů je specifický, každý má vlastní problémy, ale hlavně potenciál k rozvoji. Nová řešení nebývají založena jen na okamžitém nápadu, ale na výzkumu a na něm postavených inovacích. A lidé, kteří mohou dělat dobrý výzkum, nežijí jen v Praze či v Brně. Někdy ovšem bývá složité začít. Proto TA ČR usadila v několika regionech Česka své zástupce. Ti pomáhají těm, kteří se rozhodli požádat o státní podporu pro svůj výzkum. Z dosavadního působení „vyslanců“ agentury do regionů je zároveň zřejmé, že o hledání nových řešení je v regionech velký zájem. Ti, kteří v regionech rozhodují, pochopili, jak velký je význam výzkumu a nových řešení.

Přijměte naše pozvání do virtuálního světa výzkumu a do regionů – mnoho se v nich děje a dynamicky se mění. Stojí za to věnovat jim pozornost.

Rut Bízková, členka RVVI