Den TA ČR 2020

Technologická agentura České republiky (TA ČR) předá ve čtvrtek 5. listopadu 2020 již poosmé ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. V předchozích letech byl program celého Dne TA ČR zahájen dopolední konferencí zaměřenou na aktuální výzkumná témata. Letošní ročník odstartuje série dopoledních akcí ve 4 regionech v týden konání Dne TA ČR, tedy od pondělí 2. listopadu až do čtvrtku 5. listopadu. Bližší informace zveřejníme co nejdříve.