Den TA ČR 2021

Zelená příležitost: nehledejme důvody, podívejme se na způsoby

TA ČR již podeváté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Celým Dnem TA ČR 2021 diváky provázel pohled na Zelenou dohodu jako na příležitost, nikoli omezení. Vzhledem k současné situaci byly všechny tři části Dne TA ČR předtočené, ale právě díky tomu se podařilo na „jedno místo” dostat zástupce českých inovativních firem, institucí, krajských úřadů, ale i třeba finského velvyslance nebo jeho kolegu z Business Finland, kteří k tématu mají co říct a nabízí svůj informovaný úhel pohledu. Stejně jako v loňském roce, i letos soutěžily projekty v pěti kategoriích a o celkovém vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím webů Mall.TV a TA ČR. Absolutním vítězem se stal po hlasování stovek diváků projekt z kategorie Business, který obdržel sošku Český nápad. Den TA ČR 2021 proběhl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.


 • Regionální debaty a závěrečná konference

Program zahájila série online debat v regionech. Zástupci krajských úřadů, inovačních platforem, univerzit a firem diskutovali o aktuálních lokálních tématech. Odbornou část programu završil online pořad alternující tradiční mezinárodní konferenci. I ten se nesl v tématu Zelené příležitosti. Cílem pořadu bylo ukázat veřejnosti, co znamená odpovědný přístup a podívat se na Green Deal optikou selského rozumu.

29. 11. – Zelená pro vodík: Připravme se na zelenou éru

Využívání vodíku v automobilovém průmyslu nebo energetice se může zdát jako téma daleké budoucnosti. Opak je však pravdou. Zástupci firmy ORLEN UniCRE a.s, Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně a Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. vysvětlují, jaké jsou jeho výhody, jaký má přínos pro společnost a proč o jeho využití musíme přemýšlet v kontextu energetického mixu. Nechybí ani konstruktivní debata o jeho efektivní výrobě, druhotném využití a bezpečnosti. To vše a mnohem více se dozvíte v regionální diskuzi z Ústeckého kraje.

30. 11. – Perspektivy české energetiky chytře a bezpečně

Jak správně nastavit energetický mix a proč nesmíme stigmatizovat jádro nebo uhlí? Je možné vyrobit z uhlí čistou energii? Jak zajistit funkční a klimaticky neutrální výrobu, ukládání i distribuci energie? Nejen na tato témata diskutují experti z Moravskoslezského inovačního centra, Centra energetických a environmentálních technologií při VŠB-TUO, IT4Innovations, VŠB-TUO a společnosti Vyncke s.r.o.

1. 12. – Proměny a inovace pro lepší život ve městech

V poslední regionální diskuzi se odborníci z Prahy zamýšlí nad tím, jak vypadá budoucnost mobility ve městech, co znamená koncept “město krátkých vzdáleností” nebo proč by mělo být město hlavním inovátorem ve změně klimatu. Nabídnou také zajímavý pohled na roli zelených fasád a střech ve městech či na využívání srážkových vod. Pozvání na diskuzi přijali zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Pražského inovačního institut a Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy.

2. 12. – Zelená příležitost: nehledejme důvody, podívejme se na způsoby

Odborná část Dne TA ČR vrcholí online pořadem, který alternuje tradiční mezinárodní konferenci.  Diskuzi na téma „Zelená příležitost: nehledejme důvody, podívejme se na způsoby” zahájí předseda TA ČR Petr Konvalinka, dále vystoupí odborník na veřejné zakázky na evropské úrovni Maroš Slovák a finský velvyslanec pan Jukka Pesola a zástupce týmu Business Finland Mika Antero Lautanala představí zkušenosti a dobrou praxi z Finska, jež je v čele naplňování cílů udržitelného rozvoje. Všichni řečníci divákům nabízí svůj střízlivý a informovaný pohled na Green Deal v tuzemském i evropském kontextu. V další části pořadu přinášíme příběhy zástupců inspirativních firem, které naplňují principy odpovědného podnikání a vnímají jej nejen jako konkurenční příležitost ale i jako přirozenou součást společenského přístupu k životu – Velux, LiKO-S, Skanska. Základní pilíře odpovědného a udržitelného zemědělství představuje Roman Pavela z VÚRV.


 • Předávání Cen TA ČR

S respektem k aktuální epidemické situaci jsme se rozhodli i slavnostní předávání Cen TA ČR 2021 uspořádat formou virtuálního pořadu. Tradičně jsme ocenili ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, tentokrát s fokusem na cíle udržitelného rozvoje. I letos jste rozhodovali o absolutním vítězi, který získal titul Český nápad 2021.

Vítězné projekty:

Vítěz v kategorii PARTNERSTVÍ

Monitorování a digitální forenzní analýza prostředí IoT

Řešitelé:

 • Flowmon Networks a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologií

Internet věcí je dnes stále více využívaný a do budoucna bude jeho využití jen růst. Zasahuje nejen do průmyslové výroby, ale stává se i běžnou součástí našich domácností. To přináší kromě nesporných výhod i nové problémy. Rizikem je v tomto případě zejména bezpečnost, na kterou se zaměřil brněnský výzkumný tým společně s jihokorejskými kolegy, kteří společně vyvinuli sadu nástrojů pro monitorování a diagnostiku komunikace internetu věcí. Při využívání internetu věcí mezi sebou komunikují autonomní zařízení, která mohou být infikovaná malwarem nebo se dostat pod kontrolu útočníků podobně jako počítače nebo servery. Na rozdíl od běžných systémů je však není možné chránit například pomocí antiviru. Nový softwarový nástroj Flowmon IoT Monitoring and Diagnostic Toolset tuto komunikaci sleduje a včas detekuje provozní problémy a identifikuje bezpečnostní incidenty.

Vítěz v kategorii SPOLEČNOST

Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek a jejich biologická degradace v rámci procesů čištění odpadních vod

Řešitelé:

 • ENVISAN-GEM, a.s.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • MikroChem LKT spol. s r.o.

Zásadním motivem pro řešení projektu bylo snižování dopadu užívání léčiv na životní prostředí. Principem je uplatnění unikátní inovativní biodegradační technologie v rámci čištění odpadních vod od těžko odbouratelných farmakologicky aktivních látek, jako jsou např: diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, sulfametoxazol atp., během jejich úpravy v čistírnách odpadních vod. Výstupy projektu byly zvolené tak, aby bylo možné technologii přímo uplatnit v prostředí komunálních čistíren odpadních vod, kterých je v České republice evidováno na 2 445, z nichž 2 401 má integrovaný biologický princip čištění usnadňující implementaci vyvíjené technologie. Modulární uspořádání technologie umožňuje její přímé začlenění do stávajících systémů čištění. on Networks a.s.


Vítěz v kategorii BUSINESS

Vývoj atomárního zdroje pro aplikace v elektronové mikroskopii


Řešitelé:

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

Elektronový mikroskop používá k pozorování elektrony či proudy elektronů a dokáže tak zobrazovat např. struktury materiálů s mnohem větším rozlišením než mikroskop optický – to znamená, že „vidíme“ i jednotlivé atomy a molekuly. Pozorování se odehrává ve velmi vysokém vakuu a je nesmírně náročné na čistotu. K čištění nebo úpravě pozorovaných vzorků jsou vhodné například paprsky iontů, v tomto případě je to atomární vodík. Používání částicových svazků s tímto účelem v elektronových mikroskopech je celosvětovým trendem. Iontové svazky se používají k odprašování (odstraňování nežádoucího materiálu) vzorků před pozorováním, případně k cílené výrobě prototypů pomocí odprašování a k opravě integrovaných obvodů – metoda FIB. Urychlené ionty jsou přesně nasměrovány a v místě dopadu umožňují m.j. i vyrážení jednotlivých atomů z materiálu – tzv. mikroobrábění. Atomární svazky vodíku tak budou dalším nástrojem pro práci v mikro a nanosvětě.

Vítěz v kategorii GOVERNANCE

Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva

Řešitelé:

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
 • ÚJV Řež, a. s.

Bezpečnost jaderného paliva se hodnotí na základě kritéria přijatelnosti stanovující, dokdy palivo plní své bezpečnostní funkce. Tato kritéria byla ale odvozena v 70. letech minulého století a plně nepostihují současný stav poznání v této oblasti. Proto se odborníci z Řeže zaměřili na zhodnocení metod odvození těchto kritérií přijatelnosti a na detailní výpočetní modelování termomechanického chování palivového proutku, a to včetně vývoje modelu sekundární degradace pokrytí. Výsledným přínosem projektu je výpočetní model plně v souladu s aktuálním stavem jaderné problematiky a rozvinutí znalostní báze v oblasti termomechaniky. Došlo tak k ucelení metod hodnocení jaderné bezpečnosti používaných jak na straně státního dozoru nad jadernou bezpečností, tak i na straně žadatelů a držitelů povolení.


Vítěz v kategorii MPO – COUNTRY FOR THE FUTURE

Vývoj 3D tiskových strun (filamentu)
se specifickými vlastnostmi

Řešitelé:

 • Prusa Polymers a.s.

Chytré řešení představuje nové možnosti v prevenci a omezení šíření virů prostřednictvím výrobků pro zdravotnictví, osobních ochranných pomůcek i prostředků každodenní potřeby. Dále byl při udělení ceny zohledněn mimořádný přínos pro společnost v době covidové krize. Díky své angažovanosti a inovativním produktům pomohli v Prusa Polymers a.s. s řešením nedostatku ochranných pomůcek. Na svých 3D tiskárnách vyráběli ochranné štíty pro zdravotníky i členy záchranářského sboru a během roku 2020 jich rozdali přes 200 000. Design štítu navíc publikovali na jednom ze svých webů a do jeho výroby se pustily tisíce jednotlivců a firem po celém světě.