Dokumenty a formuláře Programu BETA

Dokumenty a formuláře k veřejným zakázkám jsou zveřejněny na profilu zadavatele ( http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR ) ke každé veřejné zakázce.

VZORY DOKUMENTŮ DLE PRŮVODCE

Průvodce je administrativní pomůcka, která zajistí formální správnost údajů nad shodnými formuláři, interně předepsanými poskytovatelem. Řada zadávacích řízení je procesně a formálně poměrně složitá a vyžaduje určitou znalost zákonů, jakkoliv se zadavatel snaží v rámci zadávací a kvalifikační dokumentace o polopatické vysvětlení požadavků na návrhy řešení a kvalifikaci. Všechny formuláře vycházejí z interní směrnice SME 16, která zase reflektuje zákon č. 130/2002 Sb. a zákon č. 137/2006 Sb., v tom rozsahu, který je pro nabídky nezbytný a dále respektuje Program BETA.
Z důvodu odstranění formálních chyb dodavatelů při nabídkách, zejména její úplnosti, zaměstnanci TAČRu vytvořili pro uchazeče tohoto Průvodce, který zajistí formální správnost a celkově velmi zrychluje dobu administrace zadávacího řízení na straně poskytovatele. Demonstrativní příklad možného podání návrhu řešení – generovaný výstup z Průvodce.

Přílohy:
Souhrnný přehled dokumentů
Podání – nabídka BETA – generovaná Průvodcem