DOKUMENTY SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že k dokumentům spojeným s vyhlášením 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 byly doplněny níže uvedené dokumenty. Jedná se o překlady českých dokumentů spojených s vyhlášením veřejné soutěže do anglického jazyka, které mají pouze informativní charakter a slouží pro fázi hodnocení. Závazná je česká verze, přičemž i Smlouvy o poskytnutí podpory budou uzavírány v českém jazyce.