DOTAZY PODÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA (dále jen „veřejná soutěž“) a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny od 19. 6. 2018 prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou odpovězeny.

Přednostně budou zodpovězeny dotazy přiřazené do kategorie Nový systém ISTA a dotazy, které nejsou v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk. TA ČR vyvíjí veškeré úsilí, aby mohlo být zodpovězeno co největší množství dotazů.

Telefonické ani emailové dotazy nebudou přijímány.

K nalezení odpovědí využijte, prosím, často kladené dotazy a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží.

Tato informace se netýká problémů technického charakteru, tyto dotazy přiřazené do kategorie Nový systém ISTA budou nadále zodpovídány.