Driving Urban Transition (DUT) Partnerství

Identifikace projektuDriving Urban Transition (DUT)
Registrační číslo101069506
Identifikace programuHorizont Evropa
Typ akceEvropské partnerství
VýzvaHORIZON-CL5-2021-D2-01-16
KoordinátorBMK
Délka trvání projektu84 měsíců (1. 1. 2022 -31. 12. 2028)
Celkové náklady€136,230,413.25
Vyžádaný EU příspěvek€40,474,064.75

cíl projektu:

DUT partnerství napomáhá vypořádání se s výzvami měst. Umožňujeme místním úřadům a obcím, podnikům a občanům převádět globální strategie do lokálních akcí. Rozvíjí dovednosti a nástroje k uskutečnění změn ve městech a podporuje naléhavě potřebnou transformaci měst. Za tímto účelem sdružuje partnerství DUT zdroje od 39 zúčastněných vlastníků/manažerů výzkumných programů z 27 zemí do společného programu realizovaného prostřednictvím řady společných výzev pro VaVaI projekty a komplexního plánu řízení a implementace podporujícího koordinaci, vytváření sítí, školení, mobilizaci, demonstrace a sdílení.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 8 pracovních balíčků (wpS):

WP1: Koordinace a management
WP2: Strategický vývoj partnerství a jeho “Transition Pathways”
WP3: Cofundové výzvy a jejich řízení
WP4: Monitoring partnerství, jeho výzev a projektů
WP5: Komunikace, šíření výsledků a využívání výsledků partnerství i podpořených projektů
WP6: Posílení kapacit pro “Transition Pathways”
WP7: Mainstreaming dat a zkušeností za účelem městské přeměny
WP8: Mezinárodní spoluprác

složení konsorcia

 1. BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE (AT)
 2. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (AT)
 3. AUSTRIATECH – GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH (AT)
 4. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN BE
 5. VLAAMSE GEWEST (BE)
 6. FONDS INNOVEREN EN ONDERNEMEN (BE)
 7. INNOVIRIS (BE)
 8. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS (BE)
 9. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BG)
 10. COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (PT)
 11. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (CZ)
 12. MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (CZ)
 13. INNOVATIONSFONDEN (DK)
 14. MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM (EE)
 15. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (EE)
 16. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ (FI)
 17. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (FR)
 18. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH (DE)
 19. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT – UND RAUMFAHRT EV (DE)
 20. IQ SAMHALLSBYGGNAD AB (SE)
 21. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS (EL)
 22. ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (EL)
 23. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL (HU)
 24. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS (IS)
 25. Ministero dell’università e della ricerca (IT)
 26. AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (IT)
 27. LATVIJAS ZINATNES PADOME (LV)
 28. Lietuvos mokslo taryba (LT)
 29. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (NL)
 30. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NL)
 31. NORGES FORSKNINGSRAD (NO)
 32. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET (NO)
 33. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (PL)
 34. DIRECAO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA (PT)
 35. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (PT)
 36. DIRECAO GERAL DO TERRITORIO (PT)
 37. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (RO)
 38. MINISTERSTVO SKOLSTVA VEDY VYSKUMU A SPORTU SR (SK)
 39. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE SI
 40. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (ES)
 41. FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT (ES)
 42. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (ES)
 43. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM (SE)
 44. FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE (SE)
 45. STATENS ENERGIMYNDIGHET (SE)
 46. KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (SE)
 47. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (TR)
 48. FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, TRANSPORT, ENERGY AND COMMUNICATIONS (CH)
 49. SCHWEIZERISCHE AGENTUR FUR INNOVATIONSFORDERUNG (CH)
 50. SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG (CH)
 51. UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION (UK)
 52. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG (DE)
 53. BUNDESMINISTERIUM FUER WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE (DE)
 54. AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LAMAITRISE DE L’ENERGIE (FR)
 55. ANCT (FR)
 56. MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (FR)
 57. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L INNOVATION (FR)
 58. CENTRE D ETUDES ET D EXPERTISE SUR LES RISQUES L ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L AMENAGEMENT (FR)
 59. Association nationale de la recherche et de la technologie (FR)
 60. MINISTERUL CERCETARII INOVARII SI DIGITALIZARII (RO)
 61. COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (PT)
 62. MINISTRY OF THE ENVIRONMENT (FI)
 63. BUSINESS FINLAND (FI)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101069506.