EnerDigit Call 2020: Příjem návrhů projektů do 17. 2. 2021

Rádi bychom informovali všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě EnerDigit 2020, že na podání přihlášky zbývá jen několik dnů. Termín pro podání stručných návrhů projektů (tzv. registration of interest) končí 17. 2. 2021, 14:00 SEČ.

Koordinátor podává stručný návrh projektu prostřednictvím The NordForsk Application Portal. Čeští uchazeči v prvním kole, tj. v termínu pro podávání stručných návrhů ve výzvě EnerDigit 2020, navíc odesílají povinné přílohy do datové schránky Technologické agentury České republiky (TA ČR).  

ID datové schránky je afth9xp.

Povinné přílohy:

  • čestné prohlášení za uchazeče;
  • účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 (nutné doložit pouze v případě, že nejsou zveřejněné ve Veřejném rejstříku; doložení není povinné pro výzkumné organizace).

Uchazeče tímto prosíme, aby v datové zprávě do pole “VĚC” uvedli: „Horizon2020 – EnerDigit Call 2020 – prokázání způsobilosti – akronym projektu

Nezapomeňte, prosím, na uvedení akronymu projektu.

Další informace a veškeré dokumenty k výzvě naleznete na webové stránce www.tacr.cz/soutez/enerdigit/call-2020-7/.