EnerDigit Call 2020: Příjem úplných návrhů projektů do 6. 5. 2021

Rádi bychom informovali uchazeče v mezinárodní výzvě EnerDigit Call 2020, že termín pro příjem úplných návrhů projektů (full proposals) končí již
6. 5. 2021, 14:00 SEČ. 

Koordinátor projektu podává full proposal prostřednictvím mezinárodního elektronického systému The NordForsk Application Portal. 

Čeští uchazeči v projektu (hlavní uchazeč i další účastníci) ve stejném termínu posílají povinné přílohy prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury České republiky (TA ČR).

ID datové schránky TA ČR je afth9xp.

Čeští uchazeči v této fázi dokládají:

  • TA CR Application Form – dostupná zde;
  • povinné přílohy k výsledkům (platí pouze pro výsledky druhu P – patent).

Uchazeče tímto prosíme, aby v datové zprávě do pole “VĚC” uvedli: „Horizon2020 – EnerDigit Call 2020 – prokázání způsobilosti – akronym projektu”.

Další informace a veškeré dokumenty k výzvě naleznete na webové stránce zde.