EnerDigit ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: EnerDigit
Registrační číslo:883973
Identifikace programu:Horizon2020
Typ akce:ERA-NET Cofund
Výzva:H2020-LC-SC3-2019-Joint-Actions-1
Koordinátor:BMK (Rakousko)
Délka trvání projektu:5 let (1. 12. 2020 – 30. 11. 2025)
Celkové náklady:€ 27,100,523.93
Vyžádaný EU příspěvek:€ 8,907,285.42

Cíl projektu:

EnerDigit Call 2020 je nová mezinárodní výzva v oblasti chytré energetiky, kterou vyhlašuje platforma ERA-Net Smart Energy Systems ve spolupráci s iniciativou Mission Innovation. Hlavní téma výzvy je “digital transformation for green energy transition” a jejím cílem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které jsou zaměřené na digitální řešení energetických systémů a sítí.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management
WP2: Příprava a spuštění cofundové výzvy 
WP3: Hodnocení a výběr projektů v cofundové výzvě 
WP4: Follow-up a monitoring projektů z cofundové výzvy
WP5: Komunikace, diseminace a aplikace výsledků 
WP6: Další aktivity

Složení konsorcia:

 1. BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE – BMK (Rakousko)
 2. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH – FFG AUSTRIAN RESEARCH PROMOTION AGENCY (Rakousko)
 3. STATENS ENERGIMYNDIGHET – SWEA – STEM (Švédsko)
 4. NORDISK ENERGIFORSKNING NORDIC ENERGY RESEARCH – NER (Norsko)
 5. SCOTTISH ENTERPRISE (Velká Británie)
 6. FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, TRANSPORT, ENERGY AND COMMUNICATIONS (Švýcarsko)
 7. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH – FZJ (Německo)
 8. ENERGISTYRELSEN – DANISH ENERGY AUTHORITY DEA (Dánsko)
 9. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY (Norsko)
 10. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. – CDTI (Španělsko)
 11. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK (Turecko)
 12. Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources – MoE (Izrael)
 13. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI (Rumunsko)
 14. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA – VIAA (Lotyšsko)
 15. INSTITUT DE RECHERCHES EN ENERGIE SOLAIRE ET ENERGIES NOUVELLES – IRESEN (Maroko)
 16. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – NCBR (Polsko)
 17. INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND (Finsko)
 18. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (Česká Republika)
 19. BUSINESS FINLAND OY – BF OY (Finsko)
 20. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – SPW – DGO6 (Belgie)
 21. THE SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY OF IRELAND – SEAI (Irsko)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 883973.