ERA-MIN 2 ERA-NET Cofund

Identifikace projektu:ERA-MIN 2
Registrační číslo:730238
Identifikace programuHorizon2020
Výzva:H2020-SC5-2016-OneStageB
Typ akceERA-NET Cofund
Koordinátor:FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA
Délka trvání projektu:72 měsíců (1. 12. 2016 – 30. 11. 2022)
Celkové náklady€ 16 058 787,31 
EU příspěvek na první (již uplynulou) výzvu:€ 4 999 890,01 

Cíl projektu:

Tento Era-Net Cofund na výzkum v oblasti ne-energetických ne-zemědělských surovin, ERA-MIN 2, se snaží o koordinací mezi národními a regionálními programy na podporu výzkumu pomocí jedné společné výzvy s příspěvkem EU. Na základě priorit EU Iniciativy v oblasti nerostných surovin a Strategického implementačního plánu evropských partnerství v oblasti nerostných surovin jsou témata této ERA-MIN 2 výzvy založena na třech segmentech ne-energetických ne-zemědělských surovin: kovové, průmyslové a stavební materiály. Témata pokryjí celý řetězec hodnot: explorace, extrakce, zpracování / rafinace, recyklace a nahrazení kritických nerostných surovin. Tento model konsorcium stanovuje na základě zkušeností z projektu ERA-MIN v FP7.

Výzva ERA-MIN 2 2019 je jedna ze dvou dodatečných výzev, a tedy bez příspěvku EU. Cílem TA ČR v této iniciativě je identifikovat další výzkumné programy pro materiálový výzkum a inovace a upevnit spolupráci s příslušnými finančními organizacemi z Evropy i mimo ni.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 8 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Koordinace a Management
WP2: Spolufinancována výzva (Call 2017) – Příprava a vyhlášení výzvy
WP3: Spolufinancována výzva (Call 2017) – Evaluace a výběr projektů výzvy
WP4: Spolufinancována výzva (Call 2017) – Monitoring podpořených projektů z výzvy
WP5: Komunikace, využívání a diseminace výsledků
WP6: Další aktivity projektu 1 – jiné společné aktivity na podporu výzkumné komunity nerostných surovin
WP7: Další aktivity 2 – další výzvy bez EK příspěvku
WP8: Požadavky etiky

Složení konsorcia:

 1. Belgium-Flanders, Hermesfonds
 2. Belgium-Flanders, FWO
 3. Belgium-Wallonia, SPW-Wallonia
 4. Brazil, Finep
 5. Canada- Québec, FRQNT
 6. Chile, CONICYT
 7. Czech Republic, TA CR
 8. France, ADEME
 9. France, ANR
 10. Poland, NCBR
 11. Portugal, FCT
 12. Romania, UEFISCDI
 13. Slovakia, SAS
 14. South Africa, DST
 15. Spain/Castilla y Léon, ICE
 16. Spain/Andalucía, IDEA
 17. Sweden, Vinnova
 18. Turkey, TUBITAK

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 730238.