ERA-MIN 3 ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: ERA-MIN 3
Registrační číslo:101003575
Identifikace programu:Horizon2020
Typ akce:ERA-NET Cofund
Výzva:H2020-SC5-2020-1
Koordinátor:FCT (Portugalsko)
Délka trvání projektu:5 let (1. 12. 2020 – 30. 11. 2025)
Celkové náklady:€ 15,851,516.00
Vyžádaný EU příspěvek:€ 5,000,000.00

Cíl projektu:

Cílem ERA-MIN Cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 7 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management
WP2: Příprava a spuštění cofundové výzvy 
WP3: Hodnocení a výběr projektů v cofundové výzvě 
WP4: Follow-up a monitoring projektů z cofundové výzvy
WP5: Komunikace, diseminace a aplikace výsledků 
WP6: Společná výzva bez příspěvku Evropské komiseWP7: Strategické aktivity na podporu spolupráce

Složení konsorcia:

 1. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT (Portugalsko)
 2. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR (Francie)
 3. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN (Španělsko)
 4. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI (Rumunsko)
 5. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (Česká Republika)
 6. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM – VINNOVA SWEDISH AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS (Švédsko)
 7. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH – FZJ (Německo)
 8. Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport – MIZS (Slovinsko)
 9. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – SPW – DGO6 (Belgie)
 10. AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LAMAITRISE DE L’ENERGIE (Francie)
 11. Department of Environment, Climate and Communications (Irsko)
 12. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – NCBR (Polsko)
 13. INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND (Finsko)
 14. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA‘ E DELLA RICERCA – MIUR (Itálie)
 15. SLOVENSKA AKADEMIA VIED – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (Slovensko)
 16. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK (Turecko)
 17. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND – BNSF (Bulharsko)
 18. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. – CDTI (Španělsko)
 19. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA – GOBIERNO DE NAVARRA – COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (Španělsko)
 20. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg (Estonsko)
 21. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN – FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN FWO (Belgie)
 22. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH EN INNOVATIEBELEID – HERMESFOND (Belgie)
 23. DEPARTMENT OF SCIENCE AND INNOVATION (Jihoafrická republika)
 24. POLE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN MATERIAUX AVANCES AU QUEBEC (PRIMA QUEBEC) (Kanada)
 25. AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Chile)
 26. Ministero dell’università e della ricerca – MUR (Itálie)
 27. COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA – CONICYT (Chile)
 28. FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP (Brazílie)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003575.