EuroNanoMed 3 ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: EuroNanoMed 3
Registrační číslo: 723770
Identifikace programu: Horizon2020
Výzva: H2020-NMBP-ERA-NET-2016
Typ akce:  ERA-NET Cofund
Délka trvání projektu: 66 měsíců (1. 11. 2016 – 31. 10. 2022)
Celkové náklady: € 15 270 000,00
Vyžádaný EU příspěvek: € 5 039 100,0

Cíl projektu:

EuroNanoMed je uskupení poskytovatelů finanční podpory v oblasti VaVaI a ministerstev fungující od roku 2008. Programy národního a regionálního financování výzkumu se spojují s cílem vytvořit a financovat společné výzkumné a inovační projekty, které převedou výzkum v oblasti nanotechnologie v reálnou aplikaci v medicíně.

Tento projekt podporuje multidisciplinární mezinárodní výzkumné a inovační projekty, které se zabývají regenerativní medicínou (Regenerative medicine), diagnostikou (Diagnostics) a systémy cílených dodávek (Targeted delivery systems).

EuroNanoMed3 (2016-2021) je projektem nástroje ERA-Net Cofund v oblasti nanomedicíny realizovaným v rámci programu Horizont 2020. Tento projekt bude vycházet z úspěchů předchozích projektů na podporu evropské výzkumné komunity zabývající se  nanomedicínou.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 10 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Projektový management
WP2: Příprava a vyhlášení výzvy 2017
WP3: Evaluace a výběr projektů výzvy 2017
WP4: Monitoring podpořených projektů z výzvy 2017
WP5: Komunikace, diseminace a využívání výsledků
WP6: Výběr témat pro výzvy 2018,2019
WP7: Příprava a vyhlášení výzvy 2018
WP8: Hodnocení a výběr projektů výzvy 2018
WP9: Monitoring a zhodnocení podpořených projektů
WP10: Semináře a strategické analýzy

Složení konsorcia:

 1. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Španělsko
 2. Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS), Belgie
 3. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonsko
 4. Agence Nationale de la Recherche (ANR), Francie
 5. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Německo
 6. VDI Technologiezentrum GmbH (VDI), Německo
 7. Science Foundation Ireland (SFI), Irsko
 8. Ministry of Health, the Chief Scientist Office (CSO-MOH), Izrael
 9. Italian Ministry of Health (IMH), Itálie
 10. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Itálie
 11. State Education Development Agency (SEDA/VIAA), Lotyšsko
 12. Research Council of Lithuania (RCL), Litva
 13. The Dutch Research Technology Foundation (STW), Nizozemsko
 14. Research Council of Norway (RCN), Norsko
 15. National Centre for Research and Development (NCBR), Polsko
 16. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalsko
 17. National Authority for Scientific research (ANCS), Rumunsko
 18. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunsko
 19. Academie Slovaque des Sciences (SAS), Slovensko
 20. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Španělsko
 21. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Španělsko
 22. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turecko
 23. General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Řecko
 24. Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Kanada
 25. Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 723770.