EuroNanoMed Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy EuroNanoMed Call 2021, která byla zaměřena
na podporu výzkumu z oblasti nanomedicíny, se přihlásilo celkem
43 českých uchazečů v rámci 35 výzkumných projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří tři úspěšné české týmy, které se budou podílet na těchto projektech: 

  • GLEBioassay (Nano-monitoring účinnosti protinádorové imunoterapie: platforma Graphene Lateral Electrophoretic Bioassay), 
  • I²PAD (Zobrazovací a inhibiční sondy pro diagnostiku a léčení Alzheimerovy choroby),
  •  LIPARCI (Preklinický vývoj nanostrukturovaného systému dodávajícího acylceramidy pro obnovu kožní bariéry u pacientů
    s ichthyózou).

Výzva je součástí evropského nástroje ERA-NET Cofund.
Témata výzvy (v originálním znění):

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Více informací o výzvě najdete zde.