Konzultační den pro firmy a podnikatele z Libereckého kraje

Poradíme Vám s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalšími možnostmi veřejné podpory.

Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Liberecký kraj si Vás spolu s partnerskými agenturami dovoluje pozvat na konzultační den pro firmy a podnikatele. Formou individuálních konzultací budete moci prodiskutovat možnosti veřejné podpory aktuálních potřeb i budoucích záměrů Vaší firmy.

K dispozici Vám budou zástupci následujících agentur:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • Agentura API – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory

Účast na individuální konzultaci je po Vaší závazné registraci na Vámi vybraný termín a čas bezplatná. Konzultace budou probíhat online formou prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Odkaz a pokyny k připojení Vám budou zaslány e-mailem den před Vámi zvoleným termínem.