Veletrh podpory podnikání v Pardubickém kraji

Parádní kraj spolu s partnery připravil další ročník akce na podporu podnikání pro firmy a obce z Pardubického kraje. Jste srdečně zváni.

V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání nebo obce.

Představení jednotlivých konzultujících naleznete v samostatné sekci na webu

Bližší informace naleznete v pozvánce pod odkazem ZDE