Seminář Kontroly na místě

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, Technologickou agenturou ČR a Centrem pro regionální rozvoj ČR Vás zve k účasti na semináři Kontroly na místě.

Cílem semináře je seznámit žadatele a příjemce s průběhem kontrol v rámci OP PIK/OP TAK, IROP a státní podpory.
Účastníci semináře se dozví, jak se na kontrolu připravit a jak se vyhnout nejčastějším chybám.

Účast na akci je bezplatná. Registraci je možné učinit prostřednictvím formuláře, a to nejpozději do 29. července 2024 nebo do vyčerpání kapacity.