Seminář: Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s tématem Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj, který pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s firmou DAIKIN.

Seminář bude spojen s exkurzí do firmy DAIKIN v Plzni.

Více informací včetně programu najdete na webu pořadatele.