Evropský hackathon EUvsVirus

Hackathon s názvem EUvsVirus se uskutečnil 24. až 26. dubna 2020. Byla to největší panevropská online akce tohoto typu, kterou iniciovala
EK společně s Evropskou radou pro inovace (EIC). Cílem bylo nalézt praktická řešení v boji proti probíhající pandemii COVID-19. Hackathon spojil
22 600 účastníků z různých prostředí (občanské společnosti, technologií, zdravotní péče a investic) z celé Evropy a zahrnoval více než 37 výzev související s pandemií. Výzvy byly seskupeny do šesti různých oblastí (zdraví a život, kontinuita podnikání, práce na dálku a vzdělávání, sociální
a politická soudržnost, digitální finance a otevřená kategorie pro konkrétní výzvy identifikované komunitou.) Vedle členských států EU participovaly v hackathonu i třetí země (nejčastěji  z Izraele, Norska, Švýcarska, Ukrajiny, USA a Indie). Vzniklo 1 169 nových týmů, které mohou vést vytvoření nových firem. Za vítěze evropského hackathonu #EUvsVirus bylo vybráno 117 inovativních řešení na podporu obnovy po pandemii COVID-19. 

Hackathonu se účastnilo i 146 participantů z ČR, kteří předložili 30 návrhů na řešení. Několik českých subjektů uspělo i v soutěži. Firma CoroVent
se umístila na druhém místě v kategorii „Ventilátory/respirátory“, česko-slovenský výukový projekt matika.in se umístil druhý v kategorii „Výzvy
pro základní a střední školy“ a další česko-slovenský projekt „qesadila e-voting“ se umístil třetí v kategorii „Ochrana občanů a demokracie“. V kategorii Nejlepší tým uspěl projekt IFFA zaměřený na integrované financování pomoci s účastníkem z ČR.

Vítězové hackathonu budou vyzváni, aby se připojili k platformě Evropské rady pro inovace (EIC) ke COVID-19, což jim usnadní spojení s koncovými uživateli, jako jsou např. nemocnice, a rovněž poskytne přístup k investorům, nadacím a dalším možnostem financování z celé EU. Budou rovněž pozváni na připravovaný matchathon, který toto propojení usnadní. Akce je plánovaná na 22. až 25. května 2020 na EIC COVID Platformě.