Evropští vědci společně proti pandemii COVID-19

Boj proti celosvětově rozšířené pandemii COVID-19 vyžaduje spojení sil při hledání inovativních a rychlých řešení ke zvládnutí akutních problémů
a zmírnění jejich dopadů. Současně mohou vědci a výzkumníci využít zkušeností současné krize k přípravě společnosti, zejména evropských zdravotních systémů, na příští podobné události. 

Již 30. ledna 2020 vyhlásila Evropská komise výzvu nazvanou “SC1-PHECORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the clinical and public health response to the [COVID-19] epidemic”. V soutěži uspělo 18 projektů, zaměřených na reakci na epidemiologickou situaci, ochranu veřejného zdraví, reakci na vypuknutí choroby a vývoj profylaktické i terapeutické vakcín, které mohou od března 2020 realizovat 151 výzkumných týmů. K dispozici mají 48,2 milionů EUR z Programu Horizont 2020. Přehled projektů je k dispozici zde

Důležitým krokem bylo i spuštění evropské datové platformy COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace
o koronaviru. Je součástí akčního plánu ERAvsCorona a její zprovoznění je dalším důležitým okamžikem ve snahách EU o podporu evropských
a světových vědců v boji proti pandemii COVID-19.

Dalším zamýšleným krokem, který je součástí akčního plánu ERAvsCorona a její zprovoznění je dalším důležitým okamžikem ve snahách EU
o podporu evropských a světových vědců v boji proti pandemii COVID-19.

V souladu s třetím bodem akčního plánu, který má za cíl reagovat tentokrát na velké dopady pandemie COVID-19 na celou společnost,
je připravovaná druhá výzva Evropské komise. Její vyhlášení je předběžně avizováno na 12. května 2020. Výzva má být zaměřena na čtyři oblasti:

  1. Sociální a ekonomické dopady boje proti pandemii coronavirus a její bezprostřední důsledky pro omezení a zmírnění ohniska;
  2. vytvoření panevropských kohort umožňujících rychlou identifikaci rizika, posouzení úspěšnosti léčby a dopadu COVID-19; 
  3. přizpůsobení a pružnost výroby s cílem zlepšit schopnost průmyslových systémů reagovat a obnovit produkci;
  4. lékařské technologie, digitální nástroje a analytika umělé inteligence (AI) využité ke zlepšení dohledu a péče.