Filmová cena Technologické agentury ČR

V letošním roce byla poprvé vyhlášena Filmová cena Technologické agentury ČR (TA ČR) „Za popularizaci vědy mezi mládeží“. Ocenění bude uděleno v pátek 4. září 2020 večer na slavnostním zahájení jubilejního 60. ročníku Zlín Film Festivalu. Smyslem tohoto ocenění není pouze popularizace výzkumu a inovací mezi mladou generací, ale také uctění památky významných osobností, které položily populárně vědeckému filmu stavební kameny. Historicky první ocenění TA ČR za filmovou tvorbu získá vzdělávací portál ČT edu.

Během pandemie koronaviru zareagovala Česká televize velmi rychle na uzavření škol a bezprostředně zřídila vzdělávací portál, který nabízí přes
3 000 krátkých vzdělávacích videí pro děti předškolního věku a žáky základních i středních škol. Mottem tohoto vzdělávacího portálu je „Tisíce videí
pro chytrou zábavu a vědu“. „Jednalo se o mimořádný počin, který přispěl ke zmírnění dopadů krize na vzdělání dětí, včetně popularizace vědy,“ uvedla Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu a členka poroty, hlavní důvod, proč se odborná porota rozhodla ocenit právě tento portál.  Kandidáty na Filmovou cenu Technologické agentury ČR hodnotila odborná komise v tomto složení: Ing. Pavel Komárek, CSc. (konzultant předsednictva TA ČR a předseda poroty), prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (rektor Univerzity Tomáše Bati), prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (člen předsednictva TA ČR), Petr Oukropec (producent a režisér), Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D. (vedoucí ateliéru animované tvorby FMK UTB) a Mgr. Markéta Pášmová (umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu).  Cenu převezme za Českou televizi z rukou předsedy TA ČR Petra Konvalinky Alžběta Plívová, která je autorkou projektu.

Populárně vědecká filmová tematika má úzkou vazbu na zlínskou tvorbu, a proto předlohou Filmové ceny TA ČR se stal Nepovedený panáček z dílny Hermíny Týrlové, která by letos oslavila 120 let od svého narození. Celoživotní tvorba této zasloužilé umělkyně je úctyhodná už jen díky jejím průkopnickým začátkům v oblasti umělecko-technického filmu, kterému tak postavila v České republice základy. Dosáhla tak propojení vědy a umění, které spojuje jedno – lidská kreativita. Když se podíváme na převratnou digitální dobu, ve které žijeme, význam společenskovědního výzkumu
se stává zřetelnějším. „Budoucnost je v nových technologiích, a naše společnost na to musí být připravená. Naši budoucnost představují děti. Proto mne těší,
že vedení Zlínského filmového festivalu spojilo síly s Technologickou agenturou a že prostřednictvím Filmové ceny TA ČR společně usilujeme o podnícení zájmu mladé generace o svět vědy a techniky,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.   

Filmová cena TA ČR byla vytištěna na 3D tiskárně společností 3Dees a zkompletovaná ve spolupráci se sklářem Lukášem Jabůrkem, který je autorem Cen TA ČR za aplikovaný výzkum. Na její vznik dohlížel i autor hlavní festivalové ceny akademický sochař Radim Hanke.