Finanční vypořádání poskytnuté podpory se státním rozpočtem

Dne 29. 1. 2024 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala e-mailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o finanční vypořádání poskytnuté podpory k 31. 12. 2023 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Termín pro vyplnění tohoto formuláře a zaslání zpět je stanoven na 15. 2. 2024.

Finanční vypořádání se týká:

  • pouze projektů ukončených v roce 2023
  • pouze hlavního příjemce za veškeré své ukončené projekty

Žádáme Vás o zaslání podepsaného formuláře statutárním zástupcem zpět datovou schránkou.

V případě, že Vaše organizace e-mail neobdržela, prosím kontaktujte Simonu Zmatlíkovou
zmatlikova@tacr.cz.

Zveřejněno: 30. 1. 2024