Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Dne 1. 2. 2023 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala e-mailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o finanční vypořádání poskytnuté podpory k 31. 12. 2022 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Termín pro vyplnění tohoto formuláře a zaslání zpět je stanoven na 15. 2. 2023

Finanční vypořádání se týká:
● pouze projektů ukončených v roce 2022
● pouze hlavního příjemce za veškeré své ukončené projekty

Žádáme vás o zaslání podepsaného formuláře statutárním zástupcem zpět datovou schránkou.

V případě, že vaše organizace e-mail neobdržela, prosím kontaktujte Evu Šerákovou eva.serakova@tacr.cz nebo Simonu Zmatlíkovou zmatlikova@tacr.cz.