Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Dne 3. 2. 2022 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala emailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o finanční vypořádání poskytnuté podpory k 31. 12. 2021. K této zprávě je přiložen excelový soubor s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 15. 2. 2022. 

Formulář podepsaný statutárním zástupcem zašlete zpět datovou schránkou.

Finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podléhají letos pouze projekty, které byly v roce 2021 ukončeny.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem je vždy vyplňováno za celou organizaci a za všechny projekty, které podléhají finančnímu vypořádání.

V případě, že Vaše organizace email neobdržela, prosím kontaktujte Simonu Zmatlíkovou zmatlikova@tacr.cz nebo Radka Najmana najman@tacr.cz