GENDERACTIONplus

Identifikace projektu: GENDERACTIONplus (Gender Equality Network to Develop ERACommunities To coordinate Inclusive andsustainable policy implementatiON)
Registrační číslo:No. 101058093
Identifikace programu:Horizon Europe
Typ akce:CSA
Výzva:HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01
Koordinátor:Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Délka trvání projektu:1. 6. 2022 – 31. 5. 2025
Celkové náklady:€ 3 040 245
Vyžádaný EU příspěvek:€ 3 040 245

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit koordinaci podpory genderové rovnosti ve výzkumu a přispět k naplnění cílů ERA pro tuto oblast prostřednictvím vybudování sítě poskytovatelů a ministerstev z jednotlivých členských zemí EU a několika zemí přidružených. Své cíle bude projekt naplňovat skrze: 

1) Strategická doporučení týkající se současných a aktuálně se formujících politik zaměřených na pět tematických oblastí: inkluzivitu a intersekcionalitu; genderově podmíněné násilí; genderovou dimenzi ve výzkumu, inovacích a vzdělávání; monitoring a evaluaci aktivit zaměřených na rovnost v rámci Evropského výzkumného prostoru; podporu institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti;  

2) Zkvalitnění procesu tvorby politik skrze zapojení různých stakeholderů;

3) Budování kapacit, kompetencí a expertizy v oblasti genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve výzkumu a inovacích u členů komunity poskytovatelů a ministerstev;  

4) Zajišťování dopadu skrze komunikaci, diseminaci a využití výsledků, včetně vytvoření národních plánů pro zajištění dopadu i plánu pro EU, a vytváření policy briefs a position papers shrnující strategická doporučení v oblasti politik výzkumu.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 8 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management a koordinace
WP2: Intersectionalita a inkluzivita
WP3: Genderově podmíněné násilí
WP4: Genderová dimenze ve výzkumu & inovacích
WP5: Monitoring & evaluace politik a opatření ERA pro genderovou rovnost
WP6: Podpora institucionální změny skrze plány genderové rovnosti 
WP7: Budování kapacit, kompetencí a expertizy
WP8: Zajišťování dopadu skrze transfer politik a zapojení veřejnosti

Složení konsorcia:

 1. Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, CZ (koordinátor)
 2. Institute for Advanced Studies, AT
 3. Federal Ministry of Education, Science and Research of Austria, AT
 4. Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH , AT
 5. Bulgarian National Science Fund, BG
 6. Technology Agency of the Czech Republic, CZ
 7. University of Southern Denmark, DK
 8. Estonian Research Council, EE
 9. The German Aerospace Centre, DE
 10. Higher Education Authority, IE
 11. Regional Foundation for Biomedical Research, IT
 12. Ministry of Innovation, Science & Technology, IL
 13. Research Council Lithuania, LT
 14. Vilnius University Šiauliai Academy, LT
 15. Kilden at the Research Council of Norway, NO
 16. Ministry of Education and Research, NO
 17. National Information Processing Institute, PL
 18. The Foundation for Science and Technology, PT
 19. The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Fund (UEFISCDI), RO
 20. Matej Bel University, SK
 21. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ES 
 22. University of Gothenburg, SE
 23. Vinnova, SE
 24. VA (Public & Science), SE
 25. The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TR
 26. National Documentation Centre, GR

Vedle toho má projekt 14 přidružených partnerů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101058093.