Genderová politika TA ČR

Vycházeje z již prokázaných přístupů ve vyspělých zemích EU, kdy antidiskriminační principy zvyšují konkurenceschopnost příslušných zemí, a to když umějí rozvíjet, přilákat a udržet nejlepší talenty bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo původ,

1.Rovnost = lidská práva
TA ČR vnímá rovný přístup a rovné šance a nediskriminační principy jako součást lidských práv a správnou cestu dnešní společnosti,

2.Diverzita týmu = konkurenční výhoda
TA ČR považuje diverzitu ve výzkumných týmech za konkurenční výhodu a vnímá svou odpovědnost za podporu genderové rovnosti a diverzity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR,

3.Rovné šance pro využití znalostí
TA ČR bude usilovat o to, aby nejlepší znalosti a zkušenosti mužů a žen byly využívány k rozvoji procesů ve výzkumu, vývoji a inovacích,

4.Rovnoměrné rozložení vlivu a povinností
TA ČR také podpoří úsilí, aby mezi ženami a muži ve výzkumu, vývoji a inovacích byla rovnoměrně rozložena moc a vliv, šance, práva i povinnosti.