Genderová statistika TA ČR

Genderová statistika za rok 2016 analyzuje data pocházející jak z lidských zdrojů kanceláře TA ČR, tak z procesu hodnocení a řešení podpořených projektů.

Genderová platová nerovnost v kanceláři TA ČR – Gender Pay Gap (GPG)
V roce 2016 spočítala TA ČR vůbec poprvé svou genderovou paltovou nerovnost ve své kanceláři. Údaje poukazují na dvě skutečnosti: Asistentské pozice byly obsazeny pouze ženami, zatímco ředitelské a vyšší pozice byly obsazeny pouze muži. Ve zbylých pozicích – na pozici referent/ka, specialist(k)a a vedoucí – nedochází k genderové paltové nerovnosti ku neprospěchu žen. Na těchto pozicích analýza ukázala negativní hodnoty, což znamená, že na nich ženy pobírají vyšší mzdu než muži. Vážený průměr GPG za rok 2016 činil v kanceláři TA ČR -4,6%.

Návrhy projektů, podpořené projekty a míra úspěšnosti mužů a žen k 30.1.2017

Další výstupy analýzy genderových dat ukazují stav všech doposud přijatých a podpořených návrhů projektů z hlediska účasti mužů a žen. Do roku 2016 se v návrhu projektu objevilo téměř 12 500 mužů a 2800 žen. Z nich bylo v projektech podpořeno téměř 3 400 mužů a 700 žen.

Na pozici hlavního uchazeče nebo uchazečky v návrzích projektů registrovala TA ČR k  30.1.2017 více než 4 400 (89%) mužů a 565 (11%) žen. Podpořeno bylo 1 134 mužů a 134 žen, což kopíruje procentuální podíl mužů a žen z návrhů projektů.  Míra úspěšnosti je v případě mužů 26%, v případě žen 24%.

Hodnotící pool a poradní orgány programů

V hodnotitelském poolu se k 30.1.2017 nacházelo na 82 % mužů a 18% žen. Nejvyváženější zastoupení mužů a žen vykazuje program BETA (40%), BETA2 (33%) a OMEGA (33%). Nejméně vyvážené jsou poradní orgány programu ALFA a EPSILON, ve kterých se nachází 6,5% resp.  7,6% žen.