GO-SME


Sdílení dobré praxe a osvědčených postupů pro podporu inovací malých a středních podniků
a startupů

Identifikace projektu:GO-SME
Registrační číslo:101034176
Identifikace programu:H2020
Výzva:EIC-mutual learning-2020 – Mutual learning and common tools and resources
for national/regional schemes supporting innovation projects of start-ups and SMEs
Typ akce:CSA
Koordinátor:TA ČR
Délka trvání projektu:1. 5. 2021 – 30. 4. 2023 (24 měsíců)
Celkové náklady:500.000 €
EU příspěvek na projekt:500.000 €Hlavní cíl projektu:

Projekt GO – SME reflektuje potřebu malých a středních podniků (dále jen MSP) a startupů mít finanční nástroje podpory. Hlavním cílem projektu je sdílet osvědčené postupy 15 mezinárodních partnerů, poučit se ze zkušeností z nástrojů pro MSP a startupy a najít nejlepší způsoby, jak vybrat nejslibnější projekty začínajících a vysoce inovativních MSP a startupů s mezinárodními ambicemi. Projekt GO – SME v sobě zahrnuje několik dílčích aktivit , kterými naplňuje hlavní cíl projektu:

 • motivovat agentury z dalších zemí k navrhování nejlepších schémat podpory pro MSP a startupy s cílem zaplnit možné mezery podpory ve vztahu k finančním nástrojům poskytovanými Evropskou radou pro inovace,
 • sjednotit výběrová kritéria pro hodnocení projektů s cílem zajistit možnost srovnání projektů napříč státy EU,
 • sdílet skupinu expertů a osvědčené postupy pro práci s experty z oblasti byznysu,
 • poučit se z osvědčených postupů ostatních poskytovatelů při poskytování koučovacích a mentorských služeb,
 • sdílet skupiny koučů a mentorů,
 • nabízet speciální služby podpořeným projektům, které budou nezávislým mezinárodním panelem hodnoceny jako nejinovativnější s potenciálem rychlého růstu.

Přidanou hodnotou projektu je ambice navrhnout programy na národních a regionálních úrovních vhodné pro potřeby MSP, které by ve zrychleném režimu posílaly projekty do výzev EIC Accelerator prostřednictvím evropského nástroje tzv. „plug-in“.  Zároveň ambicí projektu je, aby sloužil jako pilotní projekt možného partnerství spolufinancovaného z inovačních ekosystémů v programu Horizont Evropa. 


Projektové aktivity jsou rozděleny do 4 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management and coordination 
WP2: Sharing best practices and design of national/ regional schemes 
WP3: Support services to beneficiaries
WP4: Ethics requirements


Složení konsorcia:

 1. Technologická agentura České Republiky  (TA ČR), Česká Republika,
 2. Service public Wallonie (SPW-EER), Belgie, 
 3. Startup Europe Regions Network (SERN), Belgie, 
 4. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Estonsko,
 5. German Aerospace Center (DLR), Německo, 
 6. National Research and Development Office (NRDI), Maďarsko
 7. Invitalia, Itálie, 
 8. Agency for Science, Innovation and Technology (MITA), Litva,
 9. Luxinnovation (LXI), Lucembursko, 
 10. Ministry for Research, Innovation and the Co-ordination of Post Covid-19 Strategy (MRIC), Malta, 
 11. National Innovation Agency of Portugal (ANI), Portugalsko,
 12. Ministry of Economy of the Slovak Republic (MoE SR), Slovenská republika
 13. Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), Španělsko, 
 14. Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIÓ), Španělsko,
 15. IESE Business school of University of Navarra (IESE), Španělsko.Nakládání s osobními údaji podle GDPR

Účel a způsob zpracování osobních údajů byly určeny a budou nadále určovány správcem údajů (data controller), Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) se sídlem na adrese Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Zplnomocněný zástupce správce údajů: Alžběta Plachá

 • E-mail: alzbeta.placha@tacr.cz
 • Tel.: +420 725 265 123

Tým TA ČR, jehož zástupcem je paní Plachá jasně deklaruje svůj záměr chránit osobní údaje a vyjadřuje svůj závazek podporovat veškeré činnosti
s tím související.

Tým TA ČR společně s paní Plachá dále zajišťuje, aby všechna pracoviště projektu dodržovala pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) jakož i další právní akty vydané EU nebo místními zákony.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101034176.