Harmonogram veřejných soutěží a výzev na rok 2022

Technologická agentura ČR informuje uchazeče o připravovaných veřejných soutěžích a výzvách v ERA-NET Cofundech a Evropských partnerstvích
v roce 2022.

Předběžné parametry jednotlivých veřejných soutěží jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách.


Zveřejněno 22. 3. 2022